Gå til hovedindhold

Fakta om ID-kontrol

Indhold

  Sverige indfører ID-kontrol fra og med den 4. januar 2016 ved den dansk-svenske grænse. 

  Den svenske stat har pålagt transportvirksomhederne et transportøransvar, som betyder, at de risikerer en såkaldt sanktionsafgift på 50.000 SEK pr. transport, hvis de ikke tjekker, at de rejsende har gyldigt ID.

  Derfor vil der som konsekvens af den svenske lov fra dansk side fra den 4. januar blive kontrolleret ID ved indrejse til Sverige. 

  "Det her er et resultat af den fejlslagne flygtningepolitik som svenskerne har ført. Jeg synes det er stærkt beklageligt, at det her kommer til at ramme passagererne og erhverslivet, som vil opleve store gener og udfordringer. "

  "Der er ingen tvivl om, at den lov, som svenskerne har vedtaget, er voldsomt generende for Øresundssamarbejdet og for de rejsende, der dagligt tager til Sverige," siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.  


  Udgiften til ID-kontrollen på anslået 9 mio. kroner om måneden for så vidt angår togdriften, vil blive delt ligeligt mellem Skånetrafikken og DSB, der deles om driften til Sverige. Det er under forudsætning af, at DSB vælger ikke at pålægge passagererne et gebyr. 

  ”Jeg synes at pendlerne bliver ramt hårdt nok af de store ændringer indførelsen af ID-kontrol vil få, så jeg kan ikke se, at man også skal pålægge dem et ekstra gebyr. Skånetrafikken betaler sin del af udgifterne under den forudsætning, at DSB ikke pålægger passagererne et gebyr,” siger Hans Christian Schmidt.

  Læs mere om trafikken her

  Bornholm
  Der vil være nøjagtig samme afgange til og fra Bornholm som hidtil. IC Bornholm vil blive betjent med togbusser, der vil få et særskilt ID-tjek. Busserne afgår direkte fra Københavns Hovedbanegård uden stop undervejs, og rejsende til og fra Bornholm skal derfor ikke omkring Kastrup Station, hvor der kan opstå trængsel. 

  Præcis som hidtil skal man, såfremt man vil medtage cykler eller barnevogne, bestille plads til disse. De vil også efter den fjerde januar kunne transporteres frem og tilbage. Det vil foregå i en trailer efter busserne. 

  Kørestolsbrugere skal præcis som de gør i dag kontakte DSB. DSB vil herefter sørge for at tilbyde alternativ transport med dertil egnet bil eller minibus.

  ”Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende, at der bliver lavet om i de vanlige transporttilbud på grund af svenskernes indførsel af ID-kontrol. Jeg synes bestemt også det er en beklagelig situation, som Sverige har sat os i, men vi må forsøge at finde de bedst mulige løsninger i en svær situation. For mig er det helt afgørende, at bornholmerne stadig har samme mulighed for at komme til og fra Bornholm også fremadrettet. Og det er også sådan, at Bornholm får de samme antal transporter som i dag. Det vil bare være med togbusser i stedet for tog,” siger transport og bygningsminister Hans Christian Schmidt. 

  Bornholm opretholder efter planen samme antal afgange som i dag, og modsat pendlerne mellem København og Malmø, vil ændringerne ikke betyde aflysninger. 

  DSBs opbevaring af data
  Der har været historier i medierne om DSBs opbevaring af data i forbindelse med den planlagte ID-kontrol. 

  Transport- og Bygningsministeriet har givet DSB besked på at være i dialog med de ansvarlige myndigheder om sagen. Det er naturligvis helt afgørende, at det, som DSB sætter i værk, er lovligt. For så vidt angår den konkrete model for opbevaring af data og dialogen med myndighederne henvises til DSB.

  Transportordførerne er indkaldt til møde den 4. januar
  Transport- og bygningsministeren har indkaldt transportordførerne til et møde den 4. januar.

  ”Jeg tror at også transportordførerne har forståelse for, at vi står i en ekstraordinær svær situation. Den 14. december informerede statsministeren partilederne om de overordnede konsekvenser vedrørende den svenske ID-kontrol. Siden er der blevet arbejdet på højtryk for at iværksætte de konkrete løsninger, og der har været meget kort tid til at finde de nødvendige løsninger. Så snart de løsninger har været på plads, er de straks blevet meldt ud i offentligheden, så alle på samme tid har kunne få de nyeste informationer. Jeg kan forstå, at flere transportordførerne gerne vil drøfte situation nærmere, og jeg har derfor indkaldt dem til et møde den 4. januar,” siger Hans Christian Schmidt. 

   

  ”Jeg ville allerede nu sige, at for så vidt angår konkrete spørgsmål til den svenske lov, så er vi nødt til at henvise til de svenske myndigheder. Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at få klarhed over præcis hvordan den svenske lov skal tolkes, for vi kan allerede nu i medierne følge at de svenske myndigheders fortolkning flytter sig dag for dag. Der er ingen tvivl om, at det er en vanskelig og uklar situation, vi er blevet bragt i med indførelsen af den svenske lov,” siger Hans Christian Schmidt.