Femern Bælt-forbindelsen er fortsat en gevinst for samfundet

Tysk konsulentfirmas kritik af samfundsøkonomisk analyse har bl.a. vist sig at basere sig på manglende kendskab til danske forhold.

09. april 2015

Det kan fortsat betale sig at bygge den faste forbindelse over Femern Bælt, selv om prisen ser ud til at blive højere.
Det er konklusionen i et notat fra Incentive, der har udarbejdet den samfundsøkonomiske analyse af projektet for Transportministeriet.
Incentive har genberegnet sin egen analyse fra januar med nye forhøjede anlægsoverslag. Dels med de forhøjede anlægsoverslag for kyst-kyst-forbindelsen, Femern A/S har lavet på baggrund af indkomne priser fra entreprenørerne, dels med forhøjede anlægsomkostninger for tyske vej- og jernbaneanlæg.
Beregningerne viser, at forbindelsen fortsat er en gevinst for det danske samfund, selv om afkastet naturligvis vil være lidt lavere.
I sit notat kommenterer Incentive også den kritiske gennemgang af den samfundsøkonomiske analyse, som det tyske konsulentfirma DIW ECON har lavet på foranledning af færgeselskabet Scandlines.
Incentive konkluderer, at kritikken ikke giver anledning til at ændre den samfundsøkonomiske analyse. For DIW ECON’s kritik ser blandt andet ud til at være baseret på, at konsulentfirmaet ikke kender til dansk praksis og metodegrundlag for samfundsøkonomiske analyser.

Links

pdf

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

0,13 MB Download