Gå til hovedindhold

Forsøgsordning med forhøjede vægte for bæltekøretøjer på statens vejnet

Transport- og Bygningsministeriet har netop iværksat en forsøgsordning om kørsel med forhøjede vægte for bæltekøretøjer på statens vejnet. Ordningen træder i kraft den 1. oktober 2015 og løber indtil 1. december.

Indhold

  Forsøget betyder, at tunge landbrugsmaskiner med bælter i høstperioden får mulighed for at køre på de statslige landeveje, dog ikke på broer med utilstrækkelig bæreevne. Det vurderes ikke at have betydning for trafiksikkerheden, men kan have en effekt på vejsliddet. Derfor udformes lempelsen også som et tidsbegrænset forsøg, som evalueres efterfølgende.

  Forsøgsordningen iværksættes via en bekendtgørelse fra Trafik- og Byggestyrelsen. 

  Forsøgsordningen omfatter kun statsvejnettet, men Trafik- og Byggestyrelsen vil dog også kunne tillade kørsel på det kommunale vejnet. Det kræver dog, at den enkelte kommune samtidig selv tilslutter sig ordningen. Det er således den enkelte kommune selv, der beslutter, om køretøjerne ligeledes skal have tilladelse til at køre på kommunevejene.

  Høstafslutningen for i år nærmer sig, men landbrugets organisationer har givet udtryk for, at en lempelse nu kan have betydning for at få den sidste høst i hus, og forsøget kan samtidig give viden ift. det videre arbejde med at sikre fornuftige rammer for landbrugserhvervets køretøjer. 

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Udviklingen i landbruget har igennem en årrække gået mod færre og større landbrug – det betyder selvfølgelig, at landbruget også bruger større landsbrugsmaskiner for at optimere produktionen og sikre den mest effektive drift. 

  - Jeg mener, det er helt afgørende, at landbruget får gode rammevilkår, så vi i Danmark også fremover har et konkurrencedygtigt landbrug. 

  - Jeg har derfor iværksat en forsøgsordning, hvor landbruget i resten af høstperioden får mulighed for at køre på de statslige landeveje med bæltekøretøjer. 

  - Forsøgsordningen kan således være med til at holde landbrugets produktionsomkostninger nede. 

  - Samtidig er det Vejdirektoratets og Trafik- og Byggestyrelsens umiddelbare vurdering, at ordningen kan iværksættes uden, at vi går på kompromis med trafiksikkerheden eller vejens stabilitet. Ordningen vil dog blive evalueret efterfølgende. 

  - Vi giver også mulighed for at tillade kørsel på kommunernes veje, men det vil naturligvis forudsætte, at den enkelte kommune selv ønsker at tilslutte sig ordningen.

  For en konkret gennemgang af forsøgsordningen henvises til Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.