Gå til hovedindhold

Hans Christian Schmidt inviterer Slesvig-Holstens transportminister til møde om Femern Bælt

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt mødtes i dag med forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen.

Indhold

  Repræsentanter for de syv partier bag aftalen om Femern Bælt-forbindelsen var i dag inviteret til møde med transport- og bygningsministeren.
  Hans Christian Schmidt orienterede partierne om den samtale, han i sidste uge havde med transportminister i Slesvig-Holsten, Reinhard Meyer.
  På dagens møde blev partierne orienteret om, at der til efteråret vil foreligge en fornyet vurdering af den samlede økonomi i Femern Bælt-projektet. Grundlaget for den nye vurdering vil blandt andet være de endelige tilbudspriser, som Femern A/S modtager medio september på de fire store anlægsentrepriser på sænketunnelen.
  Samtidig besluttede forligskredsen at tage imod Reinhard Meyers tilbud om at komme til Danmark for at give de danske politikere bag Femern Bælt-forbindelsen en aktuel status for den tyske myndighedsproces.
  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:
  - På mødet i dag var der bred opbakning til Femern Bælt-projektet. Vi er dog også enige om, at projektet står over for nogle alvorlige udfordringer, som vi skal have et fuldt overblik over, før vi kan tage stilling til den videre proces.
  -Et af de næste skridt bliver at invitere Reinhard Meyer til Danmark for personligt at give forligskredsen en status på den tyske myndighedsproces.
  -Den tyske myndighedsgodkendelse er afgørende for, at anlægsarbejdet på sænketunnelen kan sættes i gang. Meyers status vil sammen med den nye finansielle analyse, som ligger klar i løbet af efteråret 2015, give forligskredsen et godt grundlag for at tage stilling til projektets videre forløb.