Hans Christian Schmidt mødte konstruktiv EU-kommissær

Kommissæren forsikrede, at Femern Bælt-projektet er blandt de vigtigste europæiske infrastrukturprojekter, og hun lovede at komme til Danmark.

10. september 2015

Transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt mødtes i dag i Bruxelles med EU’s transportkommissær Violeta Bulc for at drøfte Femern Bælt-projektet, herunder tidsplanen for den tyske myndighedsgodkendelse, projektøkonomien og EU-støtten til projektet. 

Mødet kom i kalenderen, efter Hans Christian Schmidt på sin første arbejdsdag som transport- og bygningsminister i sommer fik besked om, at EU tildelte Femern Bælt-forbindelsen 4,4 mia. kr. i støtte til anlægsudgifter i perioden 2016-2019. Det var en del under det forudsatte i projektets seneste budget.

Men på mødet i dag forsikrede kommissæren, at Femern Bælt-projektet er blandt de vigtigste europæiske infrastrukturprojekter. Samtidig erklærede hun sig parat til at komme med en skriftlig tilkendegivelse om udsigterne til yderligere støtte til Femern Bælt-projektet. Hun opfordrede desuden Danmark til at søge eventuelle ubrugte midler, der allerede i de kommende år kan komme tilbage i EU’s kasse.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Jeg har haft et rigtig godt møde med kommissæren, hvor jeg fik, hvad jeg kom efter. Hun var dedikeret og havde en konstruktiv tilgang til de udfordringer, som jeg ikke lægger skjul på, at projektet står overfor.

 - Jeg har fortalt kommissæren, at der er tvivl om, hvornår vi får den tyske myndighedsgodkendelse. Jeg har heller ikke lagt skjul på, at det er en udfordring for os, at kommissionen i første omgang har tildelt mindre EU-støtte til projektet end ventet. 

- På dagens møde har vi talt om, hvordan vi sikrer, at vi kan bruge den EU-støtte, der er bevilget til projektet, og hvordan vi sikrer os de bedste muligheder for at opnå yderligere støtte til Femern Bælt-projektets anlægsfase i fremtiden. I den sammenhæng betyder kommissærens positive indstilling til projektet meget. Jeg har gjort det helt klart, at der er brug for yderligere EU-støtte til anlægsfasen, hvis projektet skal realiseres. 

Mødet sluttede med, at Hans Christian Schmidt inviterede Violeta Bulc til at besøge Danmark i 2016, og den invitation tog kommissæren imod.

- Det signalerer, at hun er interesseret i vores projekter. Ikke bare Femern Bælt-forbindelsen, men også de mange andre projekter på transportområdet med dansk involvering, som EU har givet støtte til, siger Hans Christian Schmidt.