Gå til hovedindhold

Her er vækstplanens transport- og byggeinitiativer

Med vækstplanen vil regeringen sikre billigere og hurtigere transport, styrke luftfarten og gøre det lettere at bygge i Danmark.

Indhold

  Følgende initiativer på Transport- og Bygningsministeriets område skal medvirke til, at virksomheder og borgere kan gribe udviklingen lokalt og skabe vækst og udvikling. De indgår i regeringens plan ”Vækst i hele Danmark”.

  - Højere hastighedsgrænser for campingvogne, påhængsvogne og traktorer

  - Højere hastighedsgrænser på udvalgte motortrafikveje

  - Kørekort til 17-årige

  - Lavere aldersgrænse for kørekort til lille knallert

  - Luftfartspolitisk strategi

  - Pendlerrabat på Storebælt

  - Lavere færgetakster

  - Forenkling af byggeregler

  Herunder kan du læse lidt mere om de enkelte forslag:

  Højere hastighedsgrænser

  Regeringen vil tillade højere hastighedsgrænser for godkendte campingvogne, påhængsvogne og traktorer.

  Regeringen vil desuden hæve hastighedsgrænsen på udvalgte motortrafikveje fra 90 km/t til 100 km/t. 

  - Vi vil gerne være med til at øge mobiliteten på vejene og gøre det lidt lettere for både privatbilister og erhvervsdrivende at komme rundt i hele landet. Det gør vi på en intelligent måde ved at sætte hastighedsgrænserne op, hvor det kan lade sig gøre, uden at man dermed går på kompromis med trafiksikkerheden, forklarer transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  Kørekort til 17-årige

  Med i vækstplanen er også regeringens forslag om at indføre en forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort, forudsat at de det første år kun kører bil med en erfaren ledsager.  I Tyskland er der gode erfaringer med modellen, som har ført til et fald i antallet af ulykker blandt helt unge billister.

  - Unge og uerfarne billister har syv gange så stor risiko for at blive dræbt i trafikulykker som deres forældre. Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med. Det er derfor, regeringen foreslår denne forsøgsordning, som gør det muligt for de unge at få noget erfaring i trafikken, før de begiver sig ud på egen hånd, lyder meldingen fra transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  Regeringen vil også nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til 15 år, hvor den i dag er 16 år.

  - Vi mener, der er et godt grundlag for på den måde at tilgodese de unge, som bor uden for de større byer, hvor den kollektive trafik er mindre koncentreret. Når man bor på landet, kan afstandene betyde, at en cykel ikke er et alternativ, når de unge skal passe deres uddannelse og fritidsjob eller besøge venner, siger Hans Christian Schmidt.

  Luftfartspolitisk strategi

  Regeringen vil som led i vækstplanen påbegynde arbejdet med en luftfartspolitisk strategi som bl.a. vil fokusere på effektive og konkurrencedygtige lufthavne samt attraktive konkurrencebetingelser for danske luftfartsselskaber. Herunder vil regeringen se på mulighederne for at tiltrække yderligere trafik til de danske lufthavne for derved både at tiltrække og styrke virksomheder i hele landet.

  - Vi er i Danmark blevet vant til at have gode luftfartsforbindelser til omverdenen. Det er bestemt ikke nogen selvfølge, men noget vi skal kæmpe for – også på den lange bane. Derfor sætter regeringen nu gang i et grundigt arbejde, så vi kan finde ud af, hvordan vi fra politisk hold kan gøre mest muligt for at sikre en stærk luftfartssektor i Danmark i fremtiden, siger transport- og bygningsministeren. 

  Pendlerrabat

   Regeringens udspil om pendlerrabat over Storebælt er også med i vækstplanen. Konkret har regeringen foreslået at sænke prisen på et pendlerkort for bilister fra 3.920 kr. til 3.000 kr. pr. måned og øge det særlige pendlerfradrag på Storebælt fra 90 til 110 kr. pr. tur.

  - Dermed holder regeringen sit løfte til storebæltspendlerne, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. 

  Færgetakster

  Regeringen har foreslået en væsentlig nedsættelse af færgetaksterne for passagerer og biler til en lang række danske øer. Forslaget lægger op til at anvende godt 42 mio. kr. i 2016 og 85 mio. kr. årligt i 2017 og frem.  Forslaget gælder også de statslige ruter til Samsø og Bornholm, hvor Transport- og Bygningsministeriet udbyder trafikken.

  - Vi synes, at det er vigtigt at understøtte bosætning, turisme og erhvervsliv i landdistrikterne, og det kan vi blandt andet opnå gennem bedre infrastruktur. Derfor er jeg glad for, at regeringen har fundet den nødvendige finansiering til at nedsætte taksterne på færgerne til de danske øer. Den tidligere regering talte meget om det, men uden at finde pengene. For os har det haft en meget høj prioritet, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  Det skal være lettere at bygge

   I vækstplanen indgår også en lang række forslag om enklere brandregulering, mere effektiv byggesagsbehandling og øget konkurrence med henblik på lavere omkostninger ved byggeri.

  - Med vækstpakken gør regeringen det lettere og mere attraktivt at bygge i Danmark. Vi forenkler reglerne om brandsikring, moderniserer byggesagsbehandlingen og fjerner unødige krav i byggeskadeforsikringen. Det omfatter alt sammen områder, hvor branchen har efterspurgt forbedringer, fortæller transport- og bygningsministeren.

  Læs mere om færgetakster her:

  Læs mere om byggepolitiske initiativer her:

   

  Yderligere oplysninger: Pressechef Mette Gerlach, tlf. 26 72 12 39, mail: meg@trm.dk