Heunicke gav kommissær forslag mod social dumping

Transportministeren benyttede rådsmøde til at præsentere sine ministerkolleger for de konkrete anbefalinger i ny dansk rapport.

Foto: Ulrik Jantzen

13. marts 2015

Transportminister Magnus Heunicke var i dag fredag i Bruxelles til møde med sine europæiske ministerkolleger. 

Her brugte ministeren anledningen til at mødes med den nye transportkommissær Violeta Bulc. På mødet gav Heunicke kommissæren den netop offentliggjorte rapport om social dumping inden for luftfarten, som en bredt sammensat dansk arbejdsgruppe har udarbejdet.  

Kommissæren slog fast, at social dumping i luftfarten er et meget vigtigt emne, som giver mange problemer. Kommissæren gjorde det samtidig klart, at hun ikke har løsningen på problemerne nu, men vil arbejde på at finde den. Hun henviste til kommissionens bebudede luftfartspakke, der forventes præsenteret inden årets udgang.

- Efter dagens møde er det tydeligt, at vi fra dansk side har fået udarbejdet denne rapport på det helt rigtige tidspunkt. Kommissæren var lydhør og efterspurgte netop konkrete løsningsforslag. Nu fortsætter arbejdet, som skal munde ud i, at vi kan se de konkrete elementer afspejlet i kommissionens arbejde senere i 2015, siger transportminister Magnus Heunicke.

Ministeren tog også emnet op på selve rådsmødet og under den uformelle ministerfrokost bagefter. Her mødte han både opbakning og modstand.

- Jeg kan konstatere, at der er stærke holdninger til emnet - både for og imod. Derfor er det af helt afgørende betydning, at vi fra dansk side kan komme med en så utvetydig markering til de øvrige EU-lande, så der ikke er tvivl om den danske holdning til flyselskabernes regelshopping og indsatsen mod social dumping, siger Magnus Heunicke.  

Femern Bælt-forbindelsen var også på transportministerens program. I starten af mødet underskrev Magnus Heunicke sammen med den tyske transportminister Alexander Dobrindt en fælles dansk-tysk erklæring om projektet, som blev aftalt på deres møde i Berlin, og som embedsmænd har arbejdet på siden. Og de to ministre fik lejlighed til at drøfte status for projektet.

Ved afslutningen af mødet overrakte Magnus Heunicke den fælles erklæring til EU-kommissær Violeta Bulc.

- Min samtale med kommissæren var frugtbar, og hun kvitterede for den dansk-tyske erklæring ved at tilkendegive, at Femern Bælt-forbindelsen også under den nye EU-kommission er blandt de projekter i EU, der har topkarakteren "højt prioriteret", konkluderer ministeren.

Mens transportministeren var i Bruxelles, holdt han også en bilateral samtale med sin italienske ministerkollega om cabotage. For også på dette område gælder, at kampen mod social dumping langt fra er slut, og der arbejdes stadig videre med en fælles erklæring, som flere ministerkolleger, deriblandt Italien, støtter op om.