Gå til hovedindhold

Minister: Femern Bælt-projektet kræver fuldt fokus

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt og forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen er bekymret over uventet lav EU-støtte. Ministeren vil i den kommende tid mødes med de vigtigste aktører.

Indhold

  Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen har den 2. juli 2015 drøftet situationen, efter at Europa-Kommissionen har meddelt, at projektet får en EU-støtte for perioden 2016-2019 på knap 4,4 mia. kr.

  Forligskredsen (V, DF, LA, K, S, SF og R) er bekymret over, at projektet dermed kun får tildelt omtrent halvt så meget som forudsat i projektets seneste finansielle analyse. 

  - Jeg og forligskredsen finder det bekymrende, at Europa-Kommissionen ikke har tildelt højere støtte til dette store og vigtige projekt, der vil skabe vækst og arbejdspladser og binde Europa sammen. Jeg vil gøre mit til, at vi får så meget EU-støtte som overhovedet muligt.

  - Vi skal også have styr på, hvad tidshorisonten for den tyske myndighedsgodkendelse betyder for, hvor meget af den tildelte støtte vi faktisk har mulighed for at udnytte, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  Forligskredsen har besluttet at holde fast i den beslutningsproces, der er anført i anlægsloven fra april måned, herunder den i maj aftalte forlængelse af anlægsperioden til medio 2024. Det indebærer, at forligspartierne til efteråret vil mødes igen for at tage stilling til projektets videre forløb på baggrund af både den tildelte støtte fra EU, nye priser fra entreprenørerne og en status for den tyske myndighedsgodkendelse. 

  Men transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt vil omgående arrangere møder med de ansvarlige aktører både på EU-plan i Bruxelles, i Tyskland og med Femern A/S herhjemme.

  - Projektet er i en afgørende fase nu og kræver fuldt fokus. Det nytter ikke at sidde på hænderne og håbe på, at problemerne forsvinder af sig selv. Jeg vil nu både tage kontakt til transportkommissæren og delstatsregeringen i Kiel og herhjemme til Femern A/S for at få sat en række møder op, udtaler transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.