Gå til hovedindhold

Møde mellem Meyer og Schmidt om Femern Bælt-forbindelsen

Hans Christian Schmidt og Reinhardt Meyer har i dag drøftet status for Femern Bælt-projektet.

Indhold

    Den danske transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har i dag mødtes med transportministeren i Slesvig-Holsten, Reinhard Meyer. De to ministre har bl.a. drøftet status for Femern Bælt-forbindelsen, og delstatstransportminister Meyer har givet en aktuel status for den tyske myndighedsgodkendelsesproces for forbindelsen.

    I forlængelse af mødet udtaler transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt:

    - Minister Meyer har tilkendegivet, at han gerne kommer til København i løbet af efteråret for at informere forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen om den tyske proces. Jeg har allerede indbudt forligskredsen til en nærmere orientering onsdag i næste uge. Som jeg hele tiden har lagt vægt på, så er det vigtigt, at vi har fast grund under fødderne, og jeg vil derfor sikre, at forligspartierne er fuldt opdateret om den aktuelle udvikling og de forskellige scenarier for den videre proces. 

    - Jeg vil gerne understrege, at jeg har haft rigtig god drøftelse med den tyske delstatstransportminister Meyer om Femern Bælt-forbindelsen, og vi er helt enige om, at Femern Bælt-projektet er et meget vigtigt projekt for begge lande.