Gå til hovedindhold

Nu bliver der ryddet op i takstjunglen på Sjælland

Det arbejde omkring takstharmonisering på Sjælland, som transport- og bygningsministeren igangsatte i september, er nu afsluttet. Der er fundet en model, som vil indebære en markant forenkling af taksterne på Sjælland. Modellen har opbakning fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og De Radikale.

Indhold

  Rigsrevisionen og statsrevisorerne rejste i august måned en skarp kritik mod takstsystemet i den kollektive trafik, hvor kunderne i dag oplever en kompliceret pris- og rabatstruktur. Trafikvirksomhederne, som har takstkompetencen, har gennem flere år forgæves forsøgt at forenkle prisstrukturen til gavn for kunderne.

  På den baggrund indkaldte transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt i efteråret alle de relevante parter til møder. Det resulterede i, at en samlet kreds af transportordførere bad Movia sætte sig i spidsen for at udvikle en model for takstharmonisering på Sjælland.

  Movias arbejde er nu bragt i mål. Der er udarbejdet en model, hvor taksterne gøres væsentligt mere sammenhængende og logiske på Sjælland, end det i dag er tilfældet. Samtidig vil 97 pct. af kunderne på Sjælland opleve stort set uændrede eller lavere priser, og løsningen kan gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer. 

  DSB og Metroselskabet bakker op om løsningen, som er provenuneutral for alle relevante parter. 

  Den løsning, der er opnået enighed om, dækker langt hovedparten af rejserne på Sjælland. Næste skridt i arbejdet er at finde en endelig løsning for harmonisering af ungdomsrabatter og pensionistrabatter og at finde en konkret model for det såkaldte kvalitetstillæg i metroen. Dette arbejde går i gang efter nytår.

  Derudover skal takstreformen implementeres. Ministeriet har sat en proces i gang med henblik på hurtigst muligt at bringe trafikselskabernes IT-salgssystemer i stand til at understøtte det nye takstsystem. 

  Også i Jylland og på Fyn er transportvirksomhederne i gang med at kigge på forskellige modeller for forenkling af taksterne. Ministeren og ordførerne er enige om, at de vestdanske trafikvirksomheder i den sammenhæng bør lade sig inspirere af takstharmoniseringen på Sjælland. 

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Takstharmonisering på Sjælland har i årevis været et problem, der har været arbejdet på, uden at man nåede frem til en løsning

  - Jeg er glad for, at der nu er fundet en løsning, som alle parter kan acceptere. Det skylder vi kunderne i den kollektive trafik.

  - En bred kreds af transportordførere og jeg er enige om at bakke op om løsningen. Nu får kunderne på Sjælland det logiske og gennemskuelige takstsystem, som har været efterspurgt i årevis.

  - Jeg vil nu med interesse følge det arbejde der er i gang med at harmonisere taksterne i Jylland og på Fyn. Ordførerne og jeg lægger i den forbindelse vægt på, at reformen dér bør følge nogle af de samme pejlemærker som på Sjælland om at være provenuneutral, at kundekonsekvenser skal begrænses, og at man skal have fokus på sammenhængen mellem øst og vest.

  Kontakt til ministeren:
  Line Lagoni Leonhard, lll@trm.dk, tlf. 72 26 70 34.

  Kontakt vedr. takstsystemet:
  Sekretariatschef hos Movia, Camilla Struckmann, cst@moviatrafik.dk, tlf. 30 10 33 10