Ny samfundsøkonomisk manual på transportområdet

Som et led i Transportministeriets arbejde på at forbedre beslutningsgrundlaget ved tiltag på transportområdet offentliggør ministeriet nu en ny og opdateret samfundsøkonomisk manual. Den baserer sig på den hidtidige manual fra 2003 samt den videreudvikling af den samfundsøkonomiske metode, der efterfølgende er foregået fra 2003 og frem til efteråret 2014.

Foto: Ulrik Jantzen

07. april 2015

Den samfundsøkonomiske analyse udgør en central del af beslutningsgrundlaget på transportområdet. Det er derfor vigtigt, at der eksisterer et ensartet og faglig forankret metodegrundlag, som sikrer en troværdig analyseramme af samfundets fordele og ulemper ved forskellige tiltag. Dette har siden det daværende Trafikministerium i 2003 udgav den første manual været kernen i det løbende arbejde på at forbedre analysen i takt med de forsknings- og erfaringsmæssige fremskridt.

Manualen indeholder en pædagogisk gennemgang af de forskellige effekter og regneprincipper i analysen. Fokus er på konkrete retningslinjer snarere end en diskussion af fordele og ulemper ved forskellige metodevalg. I den kommende videreudvikling fokuserer Transportministeriet blandt andet på at øge vidensgrundlaget om bredere økonomiske effekter, effekter af cykling og betydningen af regularitet og forsinkelsestid i trafikken. Særligt de bredere økonomiske effekter og transportsystemets betydning for økonomisk vækst har tiltrukket sig en del opmærksomhed. Det er derfor også et helt centralt fokusområde for Transportministeriet netop at øge vidensgrundlaget om, hvordan forbedringer af transportsystemet eksempelvis kan påvirke arbejdsmarkedet og produktiviteten i samfundet.

Manualen er udarbejdet i tæt samarbejde med Vejdirektoratet, Banedanmark, Trafikstyrelsen, Metroselskabet og DTU Transport.