Gå til hovedindhold

Styrket indsats mod kabeltyverier

Regeringen styrker nu indsatsen mod kabeltyverier. Det sker på baggrund af arbejdet i en tværministeriel taskforce.

Indhold

  Kabeltyve skal have langt sværere ved at gennemføre deres lyssky ærinder, de skal have sværere ved at afsætte tyvekosterne, og hammeren skal falde hårdt og effektivt, når de bliver opdaget.

  Det er målet med en række initiativer fra regeringen, efter at en taskforce i vinter- og forårsmånederne har undersøgt mulighederne for at styrke indsatsen og nedbringe antallet af kabeltyverier. 

  Taskforcen, som har bestået af repræsentanter fra Transportministeriet, Banedanmark, Justitsministeriet og Rigspolitiet, peger bl.a. på relevante indsatser inden for følgende områder:

  • Tv-overvågning af baneområder mv.
  • Anmeldelse, efterforskning og strafforfølgning
  • Samarbejde og kontrol med afsætningsleddet 

  Taskforcen blev nedsat af regeringen den 12. december 2014, efter der i efteråret havde været en bølge af kabeltyverier. Taskforcen har kortlagt eksisterende tiltag mod kabeltyverier, belyst den relevante strafferetlige retspraksis, indhentet udenlandske erfaringer og peget på yderligere tiltag til indsatsen mod kabeltyverier. Taskforcen afsluttede sit arbejde som planlagt i april 2015.

  Arbejdet i taskforcen har bl.a. vist, at øget tv-overvågning og skiltning ifølge udenlandske erfaringer kan have en præventiv effekt på kabeltyverierne. Samtidig er tv-overvågning et brugbart redskab i forbindelse med politiets efterforskning af kabeltyverier.

  Arbejdet har også vist, at det er muligt at intensivere politiets kontrol med afsætningsleddet, hvilket forventes at have en præventiv effekt i forhold til tyverierne. 

  Desuden vil et øget samarbejde mellem de relevante myndigheder kunne bidrage til, at de eksisterende strafferammer i straffeloven udnyttes maksimalt – bl.a. ved at det sikres, at Banedanmark til brug for politiets og anklagemyndighedens arbejde indsamler dokumentation for, i hvilket omfang togdriften har været forstyrret ved et kabeltyveri. En række af de styrkede indsatser mod kabeltyverier er allerede igangsat, og de resterende vil blive iværksat hurtigst muligt. 

  Transportministeren udtaler:

  - Det har været vigtigt for mig at få taget ordentligt fat om det store problem med kabeltyverier. I perioden 22.-29. januar 2015 blev mere end 175.000 passagerer forsinket som følge af de kabeltyverier, der var på S-banen til Køge. Det kan vi ikke leve med.

  - Taskforcens arbejde har vist, at det har været muligt at forbedre indsatsen på nogle helt konkrete områder, hvilket løbende har været sat i værk undervejs i arbejdet. Jeg er meget glad for det arbejde, der er udført i taskforcen, og jeg tror på, at det kan være med til at nedbringe antallet af tyverier.