Trafikstyrelsen skifter navn

I forlængelse af regeringsdannelsen skifter Trafikstyrelsen navn til Trafik- og Byggestyrelsen.

09. juli 2015

Det nye navn udspringer af beslutningen om, at styrelsen skal overtage sager vedrørende byggeri, herunder byggeloven og bygningsreglementet, som hidtil har ligget hos Energistyrelsen.