Gå til hovedindhold
Nyhed

Transport- og Bygningsministeriet afslutter nabo-retssag

Transport- og Bygningsministeriet har besluttet at afslutte en retssag, som beboerforeningen omkring Marmorkirken har anlagt mod ministeriet.

12. aug. 2015

Indhold

  Sagen drejer sig om, at beboerforeningen omkring Marmorkirken mener, at der burde have været gennemført en såkaldt VVM-screening vedrørende udvidet arbejdstid ved Marmorkirken, da Metroselskabet ansøgte om at udvide arbejdstiden tilbage i foråret 2013.

  På daværende tidspunkt vurderede Transportministeriet sammen med Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune, at miljøpåvirkningerne af den ansøgte arbejdstid lå inden for rammerne af de miljøvurderinger, som var foretaget i VVM-redegørelsen for Cityringen fra maj 2008. Derfor vurderede parterne, at det ikke var nødvendigt at foretage supplerende miljøvurderinger.

  Nu giver Transport- og Bygningsministeriet beboerforeningen omkring Marmorkirken ret i, at der skulle have været gennemført en VMM-screening vedr. udvidet arbejdstid ved Marmorkirken, da Metroselskabets ansøgning om udvidet arbejdstid ved Marmorkirken blev vurderet.

  Den supplerende VVM over Cityringen, som Transportministeriet udarbejdede forud for den nye regulering af metrobyggeriet, der trådte i kraft den 1. juli 2014, har nemlig vist, at udvidet arbejdstid ville få miljømæssige konsekvenser for beboerne omkring Marmorkirken.  

  Sagen får ikke nogen betydning for de fremtidige byggeaktiviteter ved Cityringen, da reguleringen af byggeaktiviteterne er blevet grundlæggende ændret pr. 1. juli 2014, så metrobyggeriet ved Marmorkirken nu bliver udført på grundlag af de nye regler i Cityringsloven. 

  De berørte naboer ved Marmorkirken har allerede fået tilbudt kompensation af Metroselskabet i overensstemmelse med Ekspropriationskommissionens principbeslutning for den periode, sagen omhandler.