Gå til hovedindhold

Transportminister: Europæisk luftfartsstrategi med potentiale

Europa-Kommissionen har præsenteret udspil til en ny, europæisk luftfartsstrategi med målsætning om at skabe mere vækst og udnytte det økonomiske potentiale i droner. Det sker samtidig med, at den danske regering også arbejder med en luftfartsstrategi og dronelovgivning.

Indhold

  Europa-Kommissionen har netop præsenteret sit udspil til en europæisk luftfartsstrategi. Den skal ifølge EU’s transportkommissær Violeta Bulc give europæisk luftfart et nyt afsæt.

  Europa-Kommissionens strategi kommer, netop som regeringen er ved at indlede et arbejde med en dansk luftfartsstrategi. Rammerne for det arbejde vil regeringen præsentere først i det nye år.

  - Jeg håber, at den europæiske luftfartsstrategi på sigt kan være med til at understøtte regeringens arbejde med at skabe effektive og konkurrencedygtige lufthavne og attraktive konkurrencebetingelser for luftfartsbranchen.

  - Når jeg læser den europæiske strategi, er jeg glad for at se, at Kommissionen har fokus på at skabe en mere konkurrenceeffektiv sektor. Dermed er der potentiale i den, lyder det fra transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  En del af EU’s luftfartsstrategi handler om at skabe et fælleseuropæisk regelsæt for brugen af droner i Europa. Det er ikke ukendt for Danmark, som længe har arbejdet med regulering af droner, der varetager flere hensyn på samme tid, for eksempel flyvesikkerhed og sikring af privatlivets fred. Det danske arbejde når senere på ugen en milepæl, når et forslag til ændring af luftfartsloven på droneområdet sendes i høring.

  - Danmark skal være et foregangsland inden for droneområdet, og nu tager vi et vigtigt skridt i den retning, så danske virksomheder kan dyrke de muligheder og tusindvis af arbejdspladser, som droneområdet forventes at skabe de kommende år, siger transport- og bygningsministeren.

  Om det europæiske arbejde med droner siger ministeren:

  - Jeg vil arbejde for, at de europæiske regler sikrer, at virksomhederne får nogle gennemskuelige og klare regler at arbejde ud fra, samtidig med at vi sikrer dronernes flyvesikkerhed.

  Transport- og bygningsministeren har noteret, at kommissær Violeta Bulc i et indlæg i Jyllands-Posten om den europæiske luftfartsstrategi har givet udtryk for, at hun er rede til at skabe klarhed om den gældende lovgivning for meget mobile arbejdstagere.

  - Med EU’s luftfartsstrategi er det nemlig vigtigt at finde den rette balance mellem regler, der på den ene side understøtter en effektiv sektor og på den anden side sikrer ordnede forhold for de ansatte i luftfartsbranchen, påpeger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.