Gå til hovedindhold

Afklaring af linjeføring for baneplaner på Vestfyn

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt indkalder Folketingets partier til en drøftelse af linjeføringen for en eventuel ny bane på Vestfyn. Formålet er at skabe vished for de vestfynske borgere.

Indhold

  Den tidligere S-R-regering aftalte med de øvrige forligspartier bag Togfonden i 2014, at der skulle VVM-undersøges tre linjeføringer for en ny bane på Vestfyn. Det har skabt stor usikkerhed for borgere i området – navnlig nu, hvor det grundet den lave oliepris er usikkert, om projektet realiseres. 

  Regeringen er ikke med i Togfonden, og regeringen mener ikke, at der er råd til projektet. Men ifølge transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt er det uansvarligt, hvis politikerne ikke reducerer de berørte borgeres usikkerhed ved at vælge én linjeføring, så de resterende linjeføringer falder bort.

  -Borgerne må ikke tages som gidsler, fordi der er politisk uklarhed om Togfondens fremtid. Det er en politisk diskussion, som ikke må gå ud over borgerne på Vestfyn, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  For at skabe en hurtig afklaring vil ministeren derfor indkalde Folketingets partier til et møde i oktober med henblik på konkret valg af linjeføring, så færrest mulige borgere og virksomheder påvirkes af usikkerheden om finansieringen af Togfonden.

  -Når VVM-beslutningsgrundlaget er færdigt i oktober, indkalder jeg Folketingets partier til en hurtig afklaring af linjeføringen. Ved at reducere antallet af linjeføringerne fra tre til én, kan vi minimere usikkerheden for de berørte borgere. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke betyder, at det er besluttet at gennemføre projektet, siger Hans Christian Schmidt.

  Proceduren følger fremgangsmåden ved en række anlægsprojekter andre steder i landet, hvor man for at reducere de berørte borgeres usikkerhed har fastlagt linjeføringer for infrastruktur, der endnu er ikke finansieret. Efter VVM-undersøgelsen af udbygning af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus blev der truffet politisk beslutning om den nordlige linjeføring ved Viborg, den sydlige linjeføring mellem Søbyvad og Sabro samt den nordlige linjeføring mellem Sabro og motorvej E45. Et andet eksempel er den 3. Limfjordsforbindelse, hvor man politisk har besluttet, at den skal føres via Egholm.

  Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for banen på Vestfyn slutter den 7. september, og i oktober fremsendes høringsnotat og indstilling for valg af linjeføring til transport- og bygningsministeren.