Bus erstatter tog på Tølløsebanen i Region Sjælland

Transport- og Bygningsministeriet er i dag blevet gjort bekendt med, at Lokaltog – det regionale togselskab på Sjælland – har besluttet at standse togdriften på Tølløsebanen på strækningen mellem Skellebjerg og Slagelse fra den 18. januar og i stedet indsætte togbusser.

08. januar 2016

Der er ikke tale om et påbud fra sikkerhedsmyndigheden, Trafik- og Byggestyrelsen, som ikke har været involveret i beslutningen om at standse togdriften og indsætte togbusser. Beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering fra Lokaltog, som er ansvarlig for skinner og tog på strækningen. 

Dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i jernbaneloven, som fastlægger, at det er forvalteren af infrastrukturen og togoperatøren, som har ansvaret for at sikre og vurdere, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at køre tog. 

Transport- og Bygningsministeriet forstår i den forbindelse, at beslutningen i dette tilfælde skyldes nedslidte skinner på den berørte strækning. 

Det er regionernes opgave at vedligeholde infrastrukturen på privatbanerne. Opgaven finansieres via bloktilskud, som fordeles efter antal kilometer privatbane i de enkelte regioner. Endvidere modtager regionerne et målrettet statsligt tilskud til vedligeholdelse og investeringer i banerne. 

For yderligere fakta om privatbanernes økonomi mv. henvises til et notat sendt til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg (TRU) den 7. december 2015. 

Se notatet her: