Gå til hovedindhold

En ny pulje skal forbedre dansk cykelturisme

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har fået opbakning fra forligskredsen til sit forslag om at oprette en ny pulje målrettet forbedring af de nationale cykelruter. Han sætter derfor gang i ansøgningsrunden.

Indhold

  Forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, S, DF, LA, RV, SF og K) har tilkendegivet, at de bakker op om ministerens forslag om at anvende uforbrugte midler fra de tidligere cykelpuljer til en ny pulje målrettet forbedring af de nationale cykelruter. Pengene kan eksempelvis bruges til bedre skiltning. 

  - Opbakningen fra forligskredsen glæder mig meget, for det er vigtigt, at vi skaber de bedst mulige forhold for cykelturister i Danmark. Der er et stort uløst potentiale i cykelturisme. Potentialerne kan indfries ved, at vi udvikler de nationale cykelruter og gør det nemmere for turisterne at finde vej, siger Hans Christian Schmidt. 

  Ministeren har været i dialog med Cyklistforbundet om øget fokus på cyklisme – herunder også cykelturisme, og forbundets direktør, Klaus Bondam, bakker op om ministerens initiativ. Der arbejdes lige nu på en række møder rundt omkring i landet, hvor ministeren sammen med lokale kræfter blandt andet sætter fokus på cykelturisme, og hvordan vi får danskerne til at cykle mere.  Og det gælder både til skole, til arbejde og i fritiden. 

  Aftalen med forligskredsen er et godt skridt på vejen hertil.

  - Et løft af cykelturismen er godt for hele Danmark, hvilket vi også peger på i regeringens nye turismestrategi. Et middel hertil er en forbedring af de nationale cykelruter, hvilket staten kan hjælpe til med her, selvom størstedelen af rutenettet ligger i kommunerne, siger Hans Christian Schmidt med en henvisning til, at han foreslår, at de udvalgte projekter vil opnå 100 procent tilskud. 

  På nuværende tidspunkt udgør de ubrugte midler i 2016 fra de tidligere cykelpuljer helt konkret 7,6 millioner kroner. Dette beløb kan dog stadig stige en lille smule. Ministeren vil bruge midlerne på en gennemgang og forbedring af skiltningen på de nationale cykelruter. 

  Også i de kommende år vil der være uforbrugte midler, som Vejdirektoratet skønner, vil være i omegnen af 5 millioner kroner pr. år afhængig af de konkrete tilbageførte midler det pågældende år. Ministeren foreslår ligeledes at bruge disse midler på en målrettet forbedring af de nationale cykelruter. 

  - Det er glædeligt, at vi også i de kommende år vil kunne afsætte midler til en forbedring af de nationale cykelruter. Lige nu ser jeg frem til at modtage alle de gode forslag fra blandt andet kommuner og organisationer til, hvordan vi kan skabe de bedste forudsætninger for cykelturismen, siger Hans Christian Schmidt.

  Derfor bliver det nu muligt at indsende en ansøgning til Vejdirektoratet om midler fra puljen til målrettet forbedring af de nationale cykelruter. Ministeren vil - efter indstilling fra Vejdirektoratet - sammen med forligskredsen tage stilling til, hvilke projekter der opnår tilskud.

  For kontakt til ministeren:
  Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 21 29 07 33