Gå til hovedindhold

Endnu billigere billetter til ø-færgerne

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november 2016 indgået aftale om at udvide landevejsprincippet i forbindelse med finanslovsaftalen.

Indhold

    Frem mod 2020 nedsættes taksterne for passagervendte færgebilletter til og fra de danske øer. Aftalen bygger på en udvidelse af landevejsprincippet, det vil sige, at én km med færge skal koste det samme som én km på landevej.

    Som det fremgår af aftalen, afsættes der en ramme på 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne i hele året uden for højsæsonen.

    - Billigere færgebilletter for passagerer og billister er noget, jeg har brugt rigtig meget tid på siden min tid som formand for landdistriktsudvalget. Derfor er jeg også meget glad for, at det endnu engang er lykkedes regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti at sætte penge af til at gøre det billigere at tage færgen, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

    Det følger af aftalen, at social- og indenrigsministeren varetager udmøntningen af midlerne.

    Når det er fastlagt, hvilke beløb der går til de relevante statslige færgeruter, det vil sige Ballen-Kalundborg, Rønne-Køge og Rønne-Ystad, vil transport- og bygningsministeren indlede forhandlinger med færgeoperatøren om udmøntning af takstreduktionerne på disse færgeruter inden for rammerne af færgekontrakterne.