Gå til hovedindhold

Enighed om fremtidig regulering af luftfartens klimapåvirkning

Der bliver nu etableret et markedsbaseret system til at regulere den internationale civile luftfarts udledning af CO2.

Indhold

  Det har ICAO, som er FN’s internationale civile luftfartsorganisation besluttet på sin generalforsamling, der sluttede fredag den 7. oktober i Montreal i Canada.

  Beslutningen indebærer, at der fra 2021 etableres et markedsbaseret system, hvor den internationale luftfartssektor skal kompensere for stigninger i CO2-udledningerne udover 2020-niveauet ved at investere i klimaforbedrende projekter primært i udviklingslandene. 

  Systemet vil være frivilligt fra 2021 til 2026. Fra 2027 bliver det obligatorisk for alle lande, bortset fra enkelte lande, der undtages - især på grund af lavt niveau i deres luftfartsaktiviteter. 

  Aftalen indebærer desuden, at alle flyvninger på de samme ruter behandles ens, så der ikke opstår konkurrenceforvridende tilstande.

  Det vedtagne system er ikke så miljømæssigt effektivt, som man fra europæisk side havde ønsket, men det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, som vil reducere effekten af udledningen af CO2 fra international luftfart.

  Rusland, Indien, Argentina og Venezuela har som de eneste taget forbehold for centrale dele af beslutningen, hvilket betyder, at de ikke umiddelbart tilslutter sig systemet. Flyvninger til og fra disse lande vil derfor ikke være omfattet af ordningen.

  - Det glæder mig, at vi nu efter mange års forhandlinger omsider har fået en klimaaftale for den civile internationale luftfart. Jeg er tilfreds med, at resultatet er afbalanceret, så der på den ene side opnås en markant reduktion af CO2-udledningerne, og på den anden side tages hensyn til, at f.eks. danske luftfartsselskaber ikke påvirkes hårdere end de luftfartsselskaber, de konkurrerer med på de samme ruter, siger transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt i en kommentar til aftalen.

  Yderligere oplysninger:
  Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 21290733, mail: mon@trm.dk