Gå til hovedindhold

Finansieringsmodel for Ny Ellebjerg

Københavns og Frederiksberg Kommuner har et ønske om, at den kommende metrostation for Ny Ellebjerg bygges underjordisk. Finansieringen har været et udestående, men transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har fredag den 13. maj præsenteret sit forslag til en finansieringsmodel for anlægget af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg St.

Indhold

  I 2014 blev der indgået en principaftale om at anlægge og finansiere en metrolinje til Ny Ellebjerg St. via Sydhavn. Ny Ellebjerg St. bliver dermed et væsentligt knudepunkt for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvor der vil være mulighed for omstigning mellem metro, S-tog og fjerntog.

  Aftalen forudsætter, at Ny Ellebjerg metrostation anlægges på terræn. Det vil kræve 615 mio. kr. ekstra at anlægge metrostationen under jorden. Det vil give bedre omstigningsforhold for passagererne og bedre mulighed for en evt. fremtidig videreførelse af metrolinjen f.eks. til Frederiksberg.

  Staten har sammen med de kommunale parter i længere tid arbejdet på at finde en model for at finansiere anlægget af Ny Ellebjerg metrostation under jorden. 
  Hans Christian Schmidt besøgte Ny Ellebjerg St. sammen med Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj samt formand for by- og miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Jan E. Jørgensen fredag den 13. maj kl. 10.30-11.00. 

  Under besøget præsenterede ministeren sit forslag til, hvordan staten kan bidrage med sin del af løsningen.

  - Vi har nu fundet en god model for, hvordan staten kan bidrage til at finde sin del af de 615 mio. kr., det i alt koster. Modellen går kort sagt ud på, at staten overdrager byggeretten for stationsområdet ved Ny Ellebjerg station som et statsligt bidrag til finansieringen, siger Hans Christian Schmidt.

  Modellen indebærer, at der vil kunne anlægges et byggeri ovenpå stationen, som for eksempel et stationscenter. Det vil også være muligt at overveje f.eks. et park-and-ride anlæg og en fjernbusterminal. 

  - Metroen er en uhyre vigtig del af hovedstadens udvikling, og på Frederiksberg har vi et udtalt ønske om mere Metro. Derfor er jeg glad for besigtigelsen i dag og for, at der arbejdes videre med planerne for stationen på Ny Ellebjerg. Nu skal vi sammen med de øvrige parter i Metro-samarbejde, ikke mindst Københavns Kommune, kigge på dette nye finansieringsforslag, udtaler borgmester Jørgen Glenthøj.

  De foreløbige undersøgelser viser, at en sådan byggeret er minimum 250 mio. kr. værd. Det er ifølge Jan E. Jørgensen prisværdigt, at Hans Christian Schmidt har fremlagt en model, der imødekommer kommunernes ønske. 

  - Metroen betyder meget for hovedstadsområdet og navnlig for os på Frederiksberg. Det er derfor fantastisk, at det med en kompetent transportminister for bordenden nu er lykkedes at lægge grundlaget for at gennemføre én af mine fire mærkesager fra valget; nemlig mere metro til hovedstadsområdet, siger Jan E. Jørgensen.

  Der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt, for at projektet kan realiseres, herunder at det nødvendige plangrundlag tilvejebringes, ligesom en række byggetekniske forhold skal belyses nærmere.  

  - Jeg er rigtig glad for, at vi har fundet et forslag til en løsning. Indtil videre viser undersøgelserne, at det godt kan lade sig gøre, og at det også er et fornuftigt projekt. Så må det være op til kommunerne at bidrage med den resterende finansiering. Det vil vi nu gå i dialog om, siger Hans Christian Schmidt.