Gå til hovedindhold
Nyhed

Fokus på Femern Bælt under møder i Tyskland

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har mandag og tirsdag deltaget i flere møder i Tyskland om Femern Bælt-forbindelsen.

14. sep. 2016

Indhold

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har netop holdt møde med sin tyske kollega, Slesvig-Holstens transportminister Reinhard Meyer, for at drøfte status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen.

  - Jeg har haft et godt og frugtbart møde med Reinhard Meyer, og jeg er glad for at høre, at tidsplanen for det videre arbejde med den tyske myndighedsgodkendelse skrider fremad som planlagt, siger transport og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  Det er fortsat forventningen, at den tyske godkendelse kommer i hus med udgangen af 2017. Reinhard Meyer har tilkendegivet, at afholdelsen af delstatsvalget i Slesvig-Holsten i foråret 2017 ikke vil få indflydelse på tidsplanen for myndighedsgodkendelsen i Tyskland.

  De to transportministre drøftede den store betydning af Femern A/S’ arbejde i den kommende tid med gennemgå de mange høringssvar. Meyer tilkendegav, at han vil gøre sit til at forhindre unødige forsinkelser fra de tyske myndigheders side. 

  Mødet med Reinhard Meyer følger ovenpå fredagens møde med transportkommissær Violeta Bulc. Hans Christian Schmidt viderebragte budskabet fra Bulc om, at det er vigtigt, at man kommer i gang med anlægsarbejdet på Femern Bælt-projektet og dermed udnytter den tildelte EU-støtte. Ellers vil støtten bortfalde.

  Reinhard Meyer oplyste, at han vil søge at få et møde med transportkommissæren for at understrege projektets store betydning for Tyskland. Meyer vil endvidere mødes med den nye bestyrelsesformand i Femern A/S Peter Frederiksen.

  Hans Christian Schmidt deltog desuden mandag som gæst i det tyske dialogforum for Femern Bælt-projektet sammen med blandt andet ministerpræsident Torsten Albig og statssekretær Enak Ferlemann fra Forbundstransportministeriet. Anledningen var fejringen af 5-året for dialogforummet. Både Albig og Ferlemann gav udtryk for fuld opbakning til Femern Bælt-projektet.

  - Jeg har stor respekt for processen i Tyskland. Jeg mener, det er vigtigt, at vi fra dansk side følger debatten og er i tæt kontakt med de tyske myndigheder, siger Hans Christian Schmidt.

  Der er planlagt møde mellem Reinhard Meyer og Hans Christian Schmidt igen i december 2016 for at drøfte Femern Bælt-projektet.