Forsøg med selvkørende biler i Danmark

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt sender i dag et lovforslag i offentlig høring om en forsøgsordning for selvkørende biler.

Foto: Ulrik Jantzen

27. oktober 2016

En forsøgsordning vil efter Transport- og Bygningsministeriets vurdering imødekomme efterspørgslen efter at anvende køretøjernes selvkørende funktionalitet til innovation i den offentlige sektor og i erhvervslivet. Konkret har Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune allerede meldt ud, at de har planer om at gennemføre forsøg med selvkørende biler.

For uddybende spørgsmål til høringsmaterialet:
Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen. Tlf.: 91 34 50 97