Gå til hovedindhold
Nyhed

Mere lempelige regler for landbrugskøretøjer på vej

Det skal være lettere for landmændene at komme fra A til B med deres tunge landbrugsmaskiner. Det mener transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, som nu har mere lempelige regler for landbrugskøretøjer på vej.

08. jun. 2016

Indhold

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har netop iværksat en forsøgsordning om kørsel med forhøjede vægte for bæltekøretøjer på statens vejnet. Ordningen er netop trådt i kraft.

  Forsøget betyder, at tunge landbrugsmaskiner med gummibælter får mulighed for at køre på de statslige landeveje. 

  Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Når jeg møder landbruget, hører jeg ofte om de udfordringer, landmændene har med at komme fra mark til mark med deres tunge køretøjer. Vi skal selvfølgelig ikke stå i vejen for, at landbruget kan udføre deres arbejde. Derfor fortsætter jeg nu den forsøgsordning, vi også havde i efteråret, hvor landbruget får lov til at køre på de statslige landeveje med bæltekøretøjer. 

  Også hjælp på vej til dyrskuer
  Der er også hjælp på vej til de maskinleverandører, som gerne vil fremvise landbrugsmaskiner på landets mange dyrskuer.

  Det har længe været et ønske fra branchen, at landbrugsmaskiner, som skal transporteres til og fra dyrskuer, kan foretage transporten på egne hjul. Som reglerne er i dag, skal maskinerne transporteres på særtransporter. Men det vil transport- og bygningsministeren nu ændre på med en ny forsøgsordning, som netop er sendt i høring.

  - Det er et stort problem for landbruget, at der skal en særtransport til for at fragte landbrugsmaskiner til og fra dyrskuer. Maskinerne kan jo sagtens køre selv, siger Hans Christian Schmidt. 

  - Derfor vil jeg nu lave en forsøgsordning, hvor brede landbrugskøretøjer kan få lov til at køre til og fra dyrskuer efter de regler, som gælder for anden særtransport, udtaler ministeren.

  Forsøgsordningen forventes at træde i kraft snarest muligt og skal efter planen løbe frem til 1. august 2017.

  For en konkret gennemgang af forsøgsordningerne henvises til Trafik- og Byggestyrelsen.

  FAKTA om forsøg med bæltekøretøjer

  • Forsøgsordningen med bæltekøretøjer omfatter kun statsvejnettet, da Trafik- og Byggestyrelsen ikke har det fornødne kendskab til det kommunale vejnet. Trafik- og Byggestyrelsen vil dog kunne dispensere fra kørsel med tunge bæltekøretøjer på de kommunale veje på baggrund af konkrete ansøgninger. 
  • Trafik- og Byggestyrelsen vil i den forbindelse høre den relevante kommune om, hvorvidt kommunen kan acceptere kørsel på den ansøgte strækning på det angivne tidpunkt med det i ansøgningen nævnte køretøj.
  • Lempelsen udformes som et tidsbegrænset forsøg, som evalueres efterfølgende med henblik på at vurdere betydningen af ordningen for broer og veje.
  • Forsøget kører fra den 5. juni til den 31. december 2016.
  • De bæltekøretøjer, der gør brug af forhøjet vægt, skal udstyres med en fungerende GPS-enhed til brug for evaluering af forsøget. GPS-enheden stilles i forsøgsperioden til rådighed af Vejdirektoratet.
  • Forsøgsordningen iværksættes via en bekendtgørelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.