Gå til hovedindhold

Midtjysk motorvej vil reducere rejsetiden markant

En genberegning af en midtjysk parallel motorvej viser, at en sådan motorvej har en god samfundsøkonomisk forrentning og vil reducere rejsetiden for trafikanterne i store dele af Jylland.

Indhold

  Vejdirektoratet har på et møde i Haderslev den 1. juli fremlagt sin genberegning af en midtjysk parallel motorvej med Landstrafikmodellen.

  Resultatet viser, at alle korridorerne har en positiv forrentning, hvilket betyder, at en ny midtjysk motorvej vil tilføre værdi til samfundet – uanset hvilken af de fire belyste linjeføringer, der vælges.

  - Genberegningen viser, at der er mange positive aspekter ved en ny midtjysk motorvej, som det er værd at kigge nærmere på, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. Dette flugter med regeringens egen holdning til spørgsmålet. Og derfor har vi også skrevet ind i regeringsgrundlaget, at der skal laves en nærmere undersøgelse af strækningen Give – Billund - Lunderskov.

  Vejdirektoratets genberegning vurderer, at alle de analyserede korridorer er samfundsøkonomisk rentable. Korridor A har den højeste såkaldt interne rente på 9,0 pct. som følge af lavere anlægsomkostninger. Korridor C har den laveste interne rente på 6,3 pct., hvilket skyldes, at den giver de laveste rejsetidsbesparelser. 

  Som udgangspunkt vurderes projekter som samfundsøkonomisk rentable, hvis de har en intern rente på over 4 procent.

  Genberegningen blev besluttet med Trafikaftale 2014 – Udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014, hvor forligskredsen afsatte 2,0 mio. kr. til en genberegning af en ny midtjysk motorvej med Landstrafikmodellen. Genberegningen tager udgangspunkt i de tre belyste korridorer fra den strategiske analyse med henblik på en nærmere vurdering af korridorspørgsmålet.