Minister besigtiger Holstebromotorvejen

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt besigtigede i dag Holstebromotorvejen sammen med nogle andre medlemmer af Folketinget.

30. september 2016

Under besigtigelsen præsenterede Vejdirektoratet motorvejsprojektet og gav derefter ministeren en rundvisning på byggepladsen.

Vejdirektoratet oplyste, at projektet forløber planmæssigt, og at første etape af motorvejen til regionshospitalet i Gødstrup forventes at kunne åbne i 2017. Hele motorvejen åbner i 2018.

- Det var en stor fornøjelse at betragte motorvejsprojektet ved selvsyn. Når motorvejen står færdig, er jeg ikke i tvivl om, at den vil bidrage til vækst og udvikling i hele det nordvestjyske område, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Den nuværende hovedlandevejsstrækning mellem Herning og Holstebro har ifølge Vejdirektoratet en relativ stor trafikbelastning. Trafikken forventes at stige i de kommende år i takt med den generelle samfundsudvikling og som konsekvens af, at motorvejen mellem Vejle og Herning er færdiggjort. 

Holstebromotorvejen vil - udover at skabe en god vejbetjening til det nye regionshospital ved Gødstrup, hvor der i dag ikke er nogen vejforbindelse fra nord og vest - kunne afhjælpe den stigende trafikbelastning.

- Anlægget af motorvejen og Nordre Ringvej i Holstebro vil forventeligt forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Derudover vil køretiden på de aktuelle strækninger blive reduceret. Det er meget glædeligt. Regeringen er optaget af at skabe et Danmark i bedre balance – et Danmark i vækst. Og uden ambitiøse investeringer i infrastrukturen risikerer landet at knække midt over, siger Hans Christian Schmidt.

Derfor har regeringen fremlagt en sammenhængende og fuldt finansieret helhedsplan, der fremtidssikrer landets økonomi, 2025-planen. I planen afsætter regeringen 27 milliarder til udbygningen af infrastrukturen over hele landet.

- Regeringen er meget optaget af at få udbygget vejnettet til gavn for borgere og virksomheder. Ligesom vi gør i Holstebro. Det er også derfor vi i vores 2025-plan har afsat 27 milliarder kroner til infrastruktur, som blandt andet vil gå til nye og bedre veje. Det skal de, fordi vi ved, at veje virker – de tiltrækker vækst og investeringer, siger Hans Christian Schmidt.

Fakta om motorvejsprojektet:

 

  • Motorvejsstrækningen mellem Herning og Holstebro er i alt 39 km. 
  • Strækningen vest for Herning, der går mellem Snejlbjerg og Tjørring kommer til at hedde Messemotorvejen, når den er færdig. 
  • Den resterende strækning kommer til at hedde Holstebromotorvejen.
  • Linjeføringen for Holstebromotorvejen blev fastlagt i aftale af 25. april 2013 mellem S, RV, SF, V, DF, LA og KF. Anlægsloven blev vedtaget i december samme år.
  • Vejen anlægges som en 4-sporet motorvej og indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssigt afbalanceret måde.

Yderligere oplysninger
Pressemedarbejder Mia Josiassen, tlf 72267075, mail: mij@trm.dk