Gå til hovedindhold
Nyhed

Minister til danske MEP'ere: Vi skal sammen kæmpe for fair og lige vilkår i luften og på vejene

Hans Christian Schmidt har i dag haft en god debat med de danske EU-parlamentarikere om behovet for at skabe bedre regler for både godskørsel og luftfart i EU.

04. maj 2016

Indhold

  Tidligere i dag mødtes transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt med en række af de danske medlemmer af Europa-Parlamentet i Bruxelles.

  Her benyttede han lejligheden til at tale med parlamentarikerne om behovet for at sikre ens vilkår i luften og på vejene, nærmere bestemt i forhold til godskørsel og luftfarten.

  - Både i forhold til godskørslen – altså den såkaldte cabotage-kørsel – og i forhold til luftfarten har vi en stor udfordring med at skabe både fair og lige vilkår i det indre marked, siger Hans Christian Schmidt.

  - Det er en opgave, som vi bliver nødt til at håndtere på EU-niveau. Og det er afgørende, at det lykkes for os, for ellers frygter jeg, at flere og flere lande indfører særregler. Det vil gå ud over et ellers velfungerende indre marked – og det vil skade – ikke bare i Danmark.

  Til stede på mødet med ministeren var parlamentarikerne Morten Løkkegaard (V), Bendt Bendtsen (K), Jeppe Kofod (S), Christel Schaldemose (S), Ove Christensen (S), Morten Helveg Petersen (RV) og Margrete Auken (SF).

  Ministerens oplæg gav anledning til en god debat om behovet for at få skabt fair og lige vilkår inden for luftfarten og godskørslen. Og der var bred enighed om, at det er udfordringer, der kun kan løses gennem EU.

  Hvad angår godskørslen vil Hans Christian Schmidt arbejde for klarere og mere entydige regler i forbindelse med Kommissionens udspil til en vejpakke, der forventes at komme i slutningen af 2016 eller starten af 2017.

  - Det er vigtigt for regeringen, at der kommer klare og entydige EU-regler på godskørselsområdet så reglerne kan håndhæves mere effektivt og ens på tværs af landene, og så vi kan dermed kan sikre fair og lige vilkår, siger Hans Christian Schmidt.

  På luftfarts-området støtter regeringen bestræbelserne på EU-plan for at tilvejebringe et ”level playing field” også når det kommer til løn- og ansættelsesvilkårerne inden for hele den europæiske luftfartssektor.

  - Vi skal fra dansk side kæmpe for, at luftfartsselskaberne konkurrerer på et grundlag af lige og fair vilkår udover kvalitet og pris – og ikke ved at selskaberne shopper rundt mellem medlemsstaternes forskellige regelsæt. Af samme grund støtter regeringen initiativerne fra Kommissionen og transportkommissær Violeta Bulc om en social dialog i luftfartssektoren, siger ministeren.

  Han mener dog også, at der behov for, at man ser på de regler der er i dag, og hvordan man kan gøre dem klarere.

  Yderligere oplysninger:
  Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 2129 0733, mail: mon@trm.dk