Nu ændres reglerne for alkolåse

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har netop indgået en politisk aftale om at ændre på reglerne for brug af alkolåse.

30. juni 2016

Alkolåse anvendes i dag som et supplement til en ubetinget frakendelse af kørekortet, og ordningen benyttes kun af ganske få. 

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har nu sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af […] aftalt at ændre på reglerne for brug af alkolåse i Danmark, så de fremover kan bruges som et alternativ til frakendelse.

- De regler, vi har i dag, virker simpelthen ikke efter hensigten. Derfor har vi set ordningen med alkolåse efter i sømmene, og jeg er tilfreds med, at vi nu har fået en aftale, som både bidrager til at øge trafiksikkerheden og samtidig gør det muligt for personer, der er dømt for spirituskørsel, at blive på arbejdsmarkedet, når de ikke længere får en ubetinget frakendelse af kørekortet, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Om man kan blive tilbudt en alkolås, eller om man får en ubetinget frakendelse af kørekortet, afhænger af promillen, og af om promillekørslen har ført til alvorlig personskade. 

Hvis man mere end én gang bliver taget med en promille over 2,0, eller hvis man har været skyld i alvorlig personskade, så koster det fortsat en ubetinget frakendelse af kørekortet samt en evt. fængselsdom afhængigt af omstændighederne.

Med de nye regler vil alkolåsen som udgangspunkt være et alternativ til ubetinget frakendelse.

De nye regler forventes at træde i kraft ultimo 2016.

Fakta om alkolåse, sådan bliver reglerne:

• Alkolåsen skal i udgangspunktet kunne vælges som alternativ til ubetinget frakendelse i situationer, hvor den pågældende fører er dømt for spirituskørsel 

  • én gang med en promille på mellem 1,2 og 2,0 eller
  • to gange, hvor promillen første gang var højst 2,0 og anden gang var højst 1,2.

• Det svarer til de situationer, hvor det efter de gældende regler er muligt at vælge alkolås efter den såkaldt frivillige ordning, hvor 3 års frakendelse af førerretten kan veksles til 2 års ubetinget frakendelse plus 2 år med alkolås. 

• Ændringen af lovgivningen indebærer, at 3 års frakendelse efter den nye ordning kan veksles direkte til 3 års kørsel med alkolås, afhængigt af omstændighederne.

• Det er valgfrit, om en person, der er dømt for spirituskørsel vil køre med alkolås. Hvis føreren ikke vælger alkolåsordningen, frakendes førerretten ubetinget på samme måde som i dag.

• I de tilfælde, hvor den pågældende fører har forårsaget personskade eller har udsat nogen for alvorlig fare, skal alkolåsen af hensyn til retsfølelsen ikke kunne anvendes som et fuldt alternativ til ubetinget frakendelse.

For yderligere information:
Pressemedarbejder Line Leonhard, e-mail: lll@trm.dk, tlf.: 7226 7034