Gå til hovedindhold

Nu kan du søge om at få et brunt skilt til din turistattraktion

Repræsenterer du en seværdighed – og ønsker du at få opsat et af de brune turistskilte på motorvejen, der viser turisterne på rette vej hen til seværdigheden? Så kan du nu foretage en officiel ansøgning om sådan et skilt via Vejdirektoratets hjemmeside.

Indhold

    Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt er optaget af at styrke den danske turistindustri. Derfor har han nu afholdt en række fyraftensmøder rundt omkring i landet. På møderne har han nedsat fem regionale udvalg, der – på baggrund af ansøgninger - skal udvælge de lokale seværdigheder og turistattraktioner, som vil få lov til at sætte de såkaldte brune turistskilte op langs motorvejene.

    Udvalgene vil hver især dække regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden. De vil bestå af fire medlemmer hver, herunder en formand. Og de vil blive bemyndiget til at foretage endelig indstilling til Vejdirektoratet af forslag til de seværdigheder, der skal have mulighed for at opsætte brune turistskilte langs de relevante motorvejsafkørsler.

    For at din seværdighed eller turistattraktion kan blive indstillet, skal du foretage en officiel ansøgning til Vejdirektoratet.