Gå til hovedindhold

Seks lokale vejprojekter klar til start

Der er nu skabt afklaring for de involverede kommuner i forhold til de projekter, som tidligere er besluttet i en bred kreds af Folketingets partier

Indhold

  Seks kommuner kan i de kommende år se frem til en forbedret adgang til de store statsveje. 

  En bred kreds af Folketingets partier har netop sagt ja til, at Vejdirektoratet sammen med seks kommuner rundt omkring i landet kan gennemføre det videre arbejde med detailprojekteringen og anlægget af nye vejprojekter.

  Det drejer sig bl.a. om til- og frakørsler på motorvejen, der kan spare private såvel som erhvervslivet kostbar tid i hverdagen. 

  De konkrete projekter er omfattet af Trafikaftalen 2014, hvor forligskredsen (V, S, DF, LA, RV, SF og K) blev enige om at medfinansiere kommunale ønsker til vejprojekter, som kunne forbedre adgangen til statsvejene. 

  To projekter kunne umiddelbart sættes i gang, mens seks måtte afvente nærmere undersøgelser – bl.a. med hensyn til økonomi og udformning. 

  De undersøgelser er nu afsluttet, og forligskredsen har sagt ja til en samlet løsning, der giver Vejdirektoratet og kommunerne grønt lys til at gå i gang med at føre projekterne ud i livet. 

  - Når lokale erhvervsdrivende skal pege på, hvad der har betydning for deres forretning, så nævner de særligt én ting – infrastruktur. Derfor er det glædeligt, at vi nu kan komme i gang med seks projekter, der styrker adgangen til statsvejnettet. 

  - Vi har fundet en samlet løsning for de projekter, som krævede nærmere undersøgelse, og jeg er sikker på, at hver eneste af de seks projekter vil være til stor gavn for såvel borgerne som det lokale erhvervsliv. Det er projekter, som der har været et stort lokalt ønske om at gennemføre, siger Hans Christian Schmidt. 


  Fakta:

  Anlægsprojekterne gennemføres i samarbejde med kommunerne, som også betaler 50 pct. af anlægsomkostningerne. 

  Statens andel af anlægsomkostningerne til de i alt otte projekter udgør samlet set ca. 150 mio. kr. 

  Midlerne blev afsat af i den politiske aftale Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden. Bag aftalen står en bred kreds af Folketingets partier (V, S, DF, LA, RV, SF og K).

  Se kort over alle projekterne: