Gå til hovedindhold

Supplerende støjskærm ved Allingvej

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har godkendt en indstilling fra Vejdirektoratet om at opstille en supplerende støjskærm ved Allingvej i Hvidovre.

Indhold

  - Jeg er meget optaget af at mindske støjgenerne fra Holbækmotorvejen for boligområdet langs den østlige del af Allingvej. Derfor har jeg netop godkendt en indstilling fra Vejdirektoratet om at bruge 2,3 mio. kr. på en supplerende støjskærm ved Allingvej i Hvidovre, siger Hans Christian Schmidt. 

  Støjskærmen vil blive placeret mellem København-Ringsted-projektets støjskærme. Det vil således ”lukke et hul” i forhold til de støjskærme, der etableres i forbindelse med baneprojektet.

  Baggrunden for beslutningen er, at der i forbindelse med baneprojektet København-Ringsted etableres en ca. 775 meter lang støjskærm mellem jernbanen og boligområdet ved Allingvej i Hvidovre.  

  Baneprojektets støjskærm begynder i øst, hvor banens tunnelstrækning ophører og føres frem til Avedøre Havnevej i vest. Øst for Hvidovrevej genetableres eksisterende motorvejsstøjskærme som følge af baneprojektet.

  Med projektet etableres altså nu også en ca. 330 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen fra Hvidovrevej til stibroen ved Ulstrupvej. 

  Støjskærmens finansiering på 2,3 mio. kr. kommer fra overskudsmidler fra Rådighedspuljen. Det er en pulje, som Vejdirektoratet gennem en årrække frem til og med 2014 havde til realisering af mindre projekter.