Gå til hovedindhold

Sverige lemper på ID-kontrollen af børn og unge under 18

Den svenske regering undtager efter vedholdende pres fra transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt grupper af børn og unge under 18 år fra ID-kravet, når de rejser sammen med en voksen med gyldig ID.

Indhold

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har over længere tid arbejdet på en løsning for børn og unge under 18 år uden gyldig ID, til dels på baggrund af en konkret henvendelse fra arrangørerne af en sommerkoloni på Bornholm for børn fra især økonomisk trængte familier. 

  Indsatsen har nu ført til, at den svenske regering har givet svensk politi mulighed for at gøre undtagelser fra ID-kravet for grupper af personer under 18 år, når de rejser sammen med en person over 18 år, som medbringer gyldig ID. Det meddelte den svenske infrastrukturminister, Anna Johansson, før pinsen i et brev til transport- og bygningsministeren, hvori den svenske minister blandt andet uddyber:

  - Ändringen i förordningen syftar till at underlätta för grupper af skolungdomar och idrottsföreningar vid resa från Danmark till Sverige. Den nye bestämmelsen trädde i kraft den 2 maj 2016.

  - Jag utgår från att Polismyndigheten hanterar bemyndigandet på bästa sätt.

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt:

  - Det her er en rigtig god nyhed for de børn og unge, der gerne vil til Bornholm på sommerkoloni. Jeg ved, hvor meget det kan betyde for børn – særligt fra økonomisk trængte hjem – at få et afbræk fra hverdagen sammen med andre på samme alder. Og jeg er rigtig glad for, at det nu – blandt andet efter henvendelser fra koloniarrangørerne - er lykkedes at opnå en ordning for dem. Det er i øvrigt en ordning, der også omfatter sportsklubber, som rejser til stævner på Bornholm, så den rummer i det hele taget fremskridt på flere fronter. På min svenske kollega forstår jeg, at forventningen er, at svensk politi vil gøre fuld brug af den nye mulighed, og det vil jeg bede mine embedsmænd om at holde skarpt øje med.

  Gitte Nemholt, konsulent for Kolonierne, er også tilfreds med de nye regler, der vil kunne gøre det nemmere for sommerkolonibørn, idrætshold og lignende grupper at rejse til Bornholm:

  - Vi er dybt taknemmelige over, at man politisk tilgodeser de børn, der kommer fra økonomisk udfordrede kår, så alle børn, der er bosat i Københavns Kommune har lige vilkår for at komme på sommerkoloni - uanset om det er på Bornholm eller andre steder i Danmark. Børnene vil nu have mulighed for at tilbringe en ferie sammen med deres lærere og kammerater fra skolen, som de har stor tillid til. På den måde holder vi fast i traditionen fra 1899 om, at københavnske skolebørn kan komme på sommerkoloni.

  Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har siden indførelsen af svensk transportøransvar med krav om ID-kontrol af rejsende til Sverige haft flere møder med sin svenske kollega. Møderne førte i slutningen af januar til en lempelse af svensk politis håndhævelse af transportøransvarsbekendtgørelsen, så skoleklasser kan rejse til Bornholm uden gyldig ID for hver elev, når læreren medbringer egen gyldig ID samt oplysninger om eleverne.