Gå til hovedindhold

Transport- og bygningsministeren besøger område ved Odense, der er præget af støj fra den fynske motorvej

Støjbekæmpelse står højt på den politiske dagsorden hos ministeren, som i dag mødtes med Odense Kommune og borgere, der er generet af støj fra motorvejen.

Indhold

    Vejstøj er et emne, som transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har fokus på. Derfor besøgte han i dag Odense, hvor han mødtes med en række borger- og grundejerforeninger, der alle er generet af støjen fra den fynske motorvej.

    Inden mødet besøgte ministeren motorvejen ved Morelvej i Odense SV for ved selvsyn at opleve støjen.

    - Støj er et stigende problem i det moderne samfund. Og jeg anser det for vigtigt, at jeg som minister ved selvsyn oplever de steder, hvor støjen er et mærkbart problem. De mennesker, der lever i nærheden af permanente støjkilder som for eksempel en motorvej, har min store forståelse, siger Hans Christian Schmidt.

    - I den grønne forligskreds gav vi i foråret hinanden håndslag på, at vi sætter støj øverst på dagsordenen, når der igen er penge at bruge af. Vi har netop fundet penge til at hjælpe borgerne ved Bramdrupdam i Kolding og ved Allingvej i Hvidovre, men der er mange andre steder i Danmark, der stadig er plaget. Jeg vil meget gerne lytte til folk og være med til at prioritere støjbekæmpelse, når der igen er mulighed for at disponere midler.

    Situationen omkring motorvejen syd om Odense er speciel, fordi der foreligger et motorvejsudvidelsesprojekt. Projektet inkluderer støjafskærmning, men der er desværre endnu ikke fundet finansiering til udvidelsesprojektet.