Gå til hovedindhold

Transport- og bygningsministeren: Stærk infrastruktur en forudsætning for vækst

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt satte fokus på regeringens planer om investeringer i infrastrukturen i sin tale til Dansk Industris årsdag.

Indhold

  Regeringens planer om at afsætte 27 milliarder kroner til udbygning af infrastrukturen, herunder den digitale infrastruktur, i 2025-planen var et af hovedpunkterne i transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidts tale til Dansk Industris årsdag i dag.

  - Vi ved fra regeringens side, at en stærk infrastruktur er en forudsætning for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, sagde transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. Derfor skal vi foretage investeringer, som både kommer den enkelte dansker til gode men samtidig har fokus på at gøre det lettere for erhvervslivet.

  Ministeren talte blandt andet om at målrette investeringerne til dér, hvor de gør mest gavn – hvilket ikke mindst er på vejområdet.

  - Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele landet, og her spiller vejene en vigtig rolle. Vejene løfter næsten 80 procent af den nationale persontransport i Danmark – 85 procent hvis vi medtager vejgodstransporten, og i regeringen mener vi, at vi skal investere dér, hvor behovet er størst. Det er dét, vi kalder at have en effektiv infrastruktur i balance, sagde Hans Christian Schmidt.

  Derudover talte ministeren også om kampen for regelforenkling på vejgodstransportområdet og øget fokus på lige konkurrencevilkår for luftfarts- og vejtransportbranchen.

  - En stærk infrastruktur er en forudsætning for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Derfor ser jeg som transportminister også helst, at vi har så fleksible og overskuelige regler på transportområdet som overhovedet muligt, samt at vi i EU-regi arbejder hårdt på at skabe lige og fair konkurrencevilkår i luftfarts- og vejtransportbranchen, udtaler transport- og bygningsministeren.

  I sin tale fremhævede ministeren desuden arbejdet med at gøre færdselsloven klar til selvkørende biler; en koordineret indsats for at fastholde Københavns Lufthavns position som hub for luftfarten i Skandinavien samt et behov for at styrke et fælles privat-offentligt samarbejde omkring større infrastrukturprojekter.