Gå til hovedindhold

Bred opbakning til kontrollerede forsøg med selvkørende biler

Et bredt politisk flertal har netop stemt for Ole Birk Olesens lovforslag, der åbner for en forsøgsordning med selvkørende biler.

Hvid personbil, der kører på en vej

Indhold

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at et bredt flertal af Folketingets partier bakker op om den foreslåede ordning, hvor særligt kontrollerede forsøg med selvkørende biler tillades på det danske vejnet. 

  - Den selvkørende teknologi kan give os et helt nyt syn på, hvad en bil er og kan bruges til. Bilen bliver i endnu højere grad end i dag et redskab i menneskets og samfundets tjeneste. Og så kan den gradvise automatisering af bilerne på længere sigt øge samfundets mobilitet, vækst og produktivitet samtidig med, at det kan blive mere sikkert at færdes i trafikken for fodgængere, cyklister, passagerer og andre trafikanter, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

  - Jeg mener, at vi skal tage imod disse muligheder og være åbne over for at tænke tingene på nye måder, så vi sikrer samfundets fremgang. Derfor er jeg meget glad for, at et bredt politisk flertal bakker op om lovforslaget, der giver os mulighed for at gribe den nye teknologis mange potentialer.

  Lovforslaget åbner op for kontrollerede forsøg med selvkørende biler, hvor forsøgene vil være afgrænset med hensyn til testperiode og omfanget af vejstrækninger. 

  Desuden ses alle ansøgninger om at gennemføre forsøg på de danske veje grundigt efter i sømmene af en uvildig ekspert, vejmyndigheder, Færdselsstyrelsen og politiet, før ministeren giver tilladelse til, at selvkørende biler kommer ud på vejnettet. Desuden inddrages Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg i beslutningen ved hvert enkelt forsøg. 

  - Disse betingelser skal sikre, at forsøg med selvkørende biler på de danske veje sker under kontrollerede forhold.  Det er nemlig altafgørende, at vi har fokus på trafiksikkerheden, og derfor skal alle forsøg levere dokumentation for, at der ikke kommer til at foregå noget, som kan bringe trafiksikkerheden i fare, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Forsøgsordningen træder i kraft den 1. juli 2017, hvor ansøgningsprocessen går i gang.