Gå til hovedindhold

Dialog om modernisering af togstationer på Grenaabanen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen tager initiativ til at sikre en konstruktiv dialog og løse eventuelle uklarheder imellem Aarhus Letbane I/S og DSB vedr. de kommende letbanestationer på Grenaabanen.

Indhold

    Af en artikel bragt i Århus Stiftstidende 22. marts 2017 fremgår det, at der mellem Aarhus Letbane I/S og DSB skulle være opstået vanskeligheder vedrørende muligheden for at modernisere de kommende letbanestationer på Grenaabanen, når denne ultimo 2017 overgår til letbanedrift.

    Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

    - Jeg har gennem pressen den 22. marts 2017 hørt om problemstillingen, og det lader til, at Aarhus Letbane I/S og DSB har vanskeligt ved selv at nå til enighed om en løsning.

    - Derfor har jeg bedt ministeriet om at invitere de involverede parter ind i ministeriet til en drøftelse af sagens kerne, hvor ministeriet vil gøre sit til at hjælpe med at sikre en konstruktiv dialog og løse eventuelle uklarheder parterne imellem.