Gå til hovedindhold

Femern Bælt-projektet tildeles EU-støtte på næsten 1 mia. kr.

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort, at man tildeler 920 mio. kr. i EU-støtte til opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Femern Bælt-tunellens landanlæg tildeles dermed det højeste EU-støttebeløb i ansøgningsrunden, hvor 39 europæiske projekter får tildelt midler. Beløbet bringer den samlede EU-støtte til Femern Bælt-projektet op på knapt 7 mia. kr.

Indhold

  Europa-Kommissionen har offentliggjort resultatet af den seneste ansøgningsrunde om EU-midler til transportprojekter fra EU’s infrastrukturfond, ’’Connecting Europe Facility (CEF)’’. 

  Kommissionen indstiller, at Ringsted-Femern Banen tildeles en støtte på 123,5 mio. EUR, svarende til 920,3 mio. kr. Det er den største støttetildeling fra CEF i indeværende ansøgningsrunde. I alt bliver der til 39 europæiske projekter tildelt lidt mere end 1 mia. EUR, svarende til 7,6 mia. kr. 

  A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har sammen ansøgt om EU-støtte. Støtten kommer det samlede Femern Bælt-projekt til gode. 

  EU-støtten tildeles konkret til anlægsarbejdet på strækningen Ringsted-Nykøbing Falster samt ni broer på Lolland. Ifølge tidsplanen vil strækningen Vordingborg-Nykøbing Falster være udbygget til dobbeltspor og hele strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster hastighedsopgraderet til 200 km/t i 2021. Hele strækningen vil være elektrificeret i 2024. 

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

  - Jeg er meget tilfreds med den betydelige EU-støtte til Femern Bælt-projektet.  Der er tale om et flot resultatet, som alle involverede i projektet kan være stolte af.  

  - Støtten understreger Europa-Kommissionens meget stærke opbakning til Femern Bælt-projektet. Den er vi selvfølgelig glade for. EU støtter projektet, fordi det ikke blot binder Danmark og Tyskland bedre sammen, men fordi det er helt centralt for den fremtidige gods- og persontransport imellem Skandinavien og det øvrige Europa. 

  - Tildelingen er også en anerkendelse af, at der er god fremdrift i opgraderingen af de danske jernbanelandanlæg. Anlægsarbejdet er i fuld gang. 

  - Samtidig betyder projektet, at de mange togpendlere mellem Sydsjælland og Lolland-Falster og hovedstadsområdet vil spare tid hver dag. Det vil kunne gøre regionen mere attraktiv som bosætningsområde til gavn for vækst og beskæftigelse.

  Formelt skal Europa-Kommissionens samlede forslag til støttetildelinger godkendes af EU-medlemslandene på et møde den 12. december 2017. Støttetildelingen falder først endeligt på plads, når der i løbet af foråret 2018 indgås en støtteaftale imellem Kommissionen og støttemodtagerne.

  Ringsted-Femern Banen har tidligere opnået EU-støtte på i alt 268 mio. kr. til projekteringsfasen. Støtten er udbetalt. 

  For det samlede Femern Bælt-projekt er der forudsat en EU-støtte på ca. 5,8 mia. kr. til anlægsfasen. Med støttetildelingen er der samlet indtil videre tildelt ca. 5,3 mia. kr. til anlægsfasen. 

  I den kommende EU-budgetperiode (2021-2027) vil der sandsynligvis kunne søges om yderligere støtte til anlægsarbejdet på Femern Bælt-tunnelen og jernbanen mellem Nykøbing Falster og Rødby.