Gå til hovedindhold

Flere togstrækninger kommer i udbud

Regeringen (V, LA og K) har i dag fået opbakning fra et bredt politisk flertal (DF, S, RV, ALT og SF) til at udbyde flere strækninger, når den nuværende togtrafik i Midt- og Vestjylland skal genudbydes.

Togskinner i et sving med træer ved siden af

Indhold

  Private operatører får i fremtiden mulighed for at byde ind på flere togstrækninger i Danmark. Det er resultatet af aftale om udbud af togtrafik i Danmark, som i dag blev indgået af et bredt flertal blandt Folketingets partier.

  Når togtrafikken i Midt- og Vestjylland i 2020 skal genudbydes, bliver der således også mulighed for overtage togtrafikken på Svendborgbanen og på strækningen Vejle-Struer, som i dag betjenes af DSB. Samtidig er parterne blevet enige om at forbedre betjeningen med halvtimesdrift på visse strækninger.

  - De udbudte strækninger i Midt- og Vestjylland betjenes i dag med høj punktlighed, og der er generelt tilfredshed med kvaliteten i togbetjeningen. Samtidig har udbuddet sparet staten og skatteborgerne for en masse penge, og udvidelsen af udbuddet vil øge de økonomiske fordele, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

  - Det er en del af regeringsgrundlaget, at vi vil udbyde markant mere togtrafik i Danmark, og med aftalen i dag tager vi et vigtigt skridt på vejen. Samtidig sikrer vi, at der fortsat vil være direkte togforbindelser mellem København og Struer via Herning, som der har været et stort lokalt ønske om siger ministeren.

  Der vil være timedrift mellem Struer og Vejle, heraf 8 daglige direkte forbindelser (4 togpar) mellem Struer og København via Herning. Derudover vil parterne forlænge de nuværende hurtige forbindelser med stop ved de større stationer Aarhus – Herning fra Herning over Gødstrup til Holstebro. På den måde kommer der direkte tog fra Aarhus til det kommende sygehus i Gødstrup og betjeningen på strækningen Herning-Holstebro udvides til fast halvtimesbetjening i dagtimerne, og så sikres en timedrift mellem Herning og Vejle.

  Med dagens aftale udvides betjeningen mellem Esbjerg og Ribe ligeledes til fast halvtimesbetjening i dagtimerne.

  - Vi er optaget af, at det kommende udbud skal understøtte betjeningen af de nye stationer, der muligvis vil åbne langs de udbudte strækninger, siger Ole Birk Olesen med henvisning til, at udbuddet udformes sådan, at den kommende operatør forpligtes til at betjene op til 5 nye stationer (Jerne, Laurbjerg, Stilling, Tvis og Sparkær).

  – Og så har vi valgt at indføre halvtimesdrift flere steder, hvor det i dagtimerne vil give større fleksibilitet for de daglige pendlere, siger ministeren.

  Det midt- og vestjyske udbud skal ses som en del af regeringens arbejde med at fastlægge en langsigtet strategi for jernbanedriften i Danmark. Strategien handler om en mere markedsorienteret jernbane hvor der bl.a. tænkes på tværs mellem udbud, udrulning af signalprogrammet, elektrificering af banenettet og indkøb af fremtidens eltog. Og så skal det ses som et led i regeringens arbejde med at sikre en markant udvidelse af brugen af udbud i jernbanetrafikken.

  -Det er vigtigt, at vi udvikler en moderne, effektiv og markedsorienteret jernbane. Det udvidede udbud i Midt- og Vestjylland er et skridt på vejen. Men arbejdet slutter ikke her, siger Ole Birk Olesen.

  Udbudte strækninger og kontraktlængde
  Parterne er enige om at udbyde togtrafikken på følgende strækninger for en 8-årig periode med virkning fra december 2020. Der er option på forlængelse i yderligere 2 år:

  Aarhus – Langå – Struer
  Struer - Thisted
  Aarhus – Skanderborg – Herning
  Herning – Skjern
  Struer – Vemb – Skjern – Esbjerg
  Esbjerg – Ribe – Tønder
  Struer – Herning - Vejle
  Odense - Svendborg

  Region Midtjylland får samtidig mulighed for at overtage trafikkøberansvaret på delstrækningen Skjern-Vemb-Holstebro, hvis regionen ønsker dette og kan varetage trafikken uden meromkostninger for staten til følge. Det vil i så fald betyde, at denne delstrækning ikke vil indgå i det statslige udbud, men vil skulle drives som en del af Lemvigbanen (Vemb-Lemvig-Thyborøn).

  Endvidere omfatter udbuddet optioner på betjening af følgende strækninger i samdrift med ovennævnte:

  Nr. Nebel – Oksbøl – Varde (fælles udbud med Sydtrafik under forudsætning af, at der indgås aftaler med Sydtrafik og Vestbanen herom)

  Tønder – Niebüll (fælles udbud med trafikkøberen i Slesvig-Holsten, NAH.SH)
  Der indføres fast halvtimes drift i dagtimerne med virkning fra december 2020 på strækningerne:

  Esbjerg – Ribe
  Herning - Holstebro

  Såfremt der efter indgåelsen af aftalen træffes beslutning om væsentlige ændringer af infrastrukturforudsætningerne (for eksempel anlæg af nye jernbaner og elektrificeringen af store dele af det statslige jernbanenet) for udbuddet, vil Folketingets partier genoptage drøftelserne af udbuddet.