Ministerkommentar til Ubers beslutning om at lukke deres tjeneste i Danmark

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen kommenterer Ubers beslutning om at lukke deres tjeneste i Danmark.

Luftfoto over banegraven ved Hovedbanegården
Foto: Ulrik Jantzen

28. marts 2017

- Uber er formentlig ulovlig i sin nuværende form efter den gældende taxilov, og det ændrer den kommende taxilov ikke ved. Det er ærgerligt, at der ikke var flertal for den del af regeringens forslag til en markant liberalisering af taxiloven, som ville have gjort det nemmere for Uber og lignende køretjenester at operere lovligt i Danmark. 

- Jeg mener, at vi skal være åbne over for ny teknologi og innovative forretningsmodeller. Derfor er jeg i det mindste glad for, at vi i den brede politiske aftale om en ny liberaliseret taxilov blev enige om at følge med i den teknologiske udvikling for at se, om et flertal i Folketinget på et tidspunkt kan enes om en smartere kontrol end den, der i dag finder sted med bl.a. taxameter.