Motorvej på Vestfyn til 2,4 mia. kr. kan være færdig i 2022

Regeringen (V, LA, K) og DF er enige om en permanent udvidelse af motorvejen mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor. Samtidig er det besluttet at sænke taksterne på Storebæltsbroen med 25 pct.

Biler på Storebæltsbroen.
Foto: Rene Strandbygaard

22. september 2017

Med aftalen har regeringen og DF besluttet at udvide den ca. 24 km lange motorvejstrækning på Vestfyn fra de nuværende fire spor til seks spor plus nødspor. Inden anlægsarbejdet kan igangsættes, skal der gennemføres detailprojektering, myndighedsbehandling, arealerhvervelse, udbud af anlægsarbejdet samt forberedende anlægsarbejder. Det forventes på den baggrund, at selve anlægsarbejdet vil kunne påbegyndeles i 2019/2020. Motorvejen vil tidligst kunne stå færdig i løbet af 2022.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

- Jeg er meget glad for, at vi nu udvider motorvejen mellem Nr. Aaby og Odense Vest. Det vil give mere plads på den trængselsplagede strækning, som er afgørende for trafikken mellem Øst- og Vestdanmark. Det øger fremkommeligheden og giver de rejsende større sikkerhed for at kunne komme frem til tiden. 

- Det tidligst mulige tidspunkt for færdiggørelsen af udvidelsen af motorvejen er i 2022. Men der er også et hensyn at tage til trafikanterne, så trafikken afvikles på en fornuftig måde, mens arbejdet pågår. Det vil indgå i drøftelserne med DF at finde den mest hensigtsmæssige model herfor.

- Samtidig gør vi det billigere at krydse Storebæltsbroen, og det vil gavne mobiliteten i Danmark og sammenhængen mellem landsdelene. Når vi både gør det billigere og skaber mere plads på motorvejen, giver vi markant bedre betingelser for de mange pendlere og for erhvervsrejsende, som skal til og fra Fyn, eller som skal krydse Fyn.  

Som led i aftalen vil den konkrete model for takstnedsættelsen og motorvejsudvidelsen på Vestfyn blive fastlagt af regeringen og Dansk Folkeparti på baggrund af et oplæg fra regeringen.