Gå til hovedindhold

Ny politisk aftale om digitalisering i boligsektoren

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har netop indgået en bred politisk aftale med samtlige partier i Folketinget om øget digital kommunikation på lejeområdet.

Indhold

  I den private udlejningssektor og i den almene boligsektor foregår en stor del af kommunikationen mellem lejere og udlejere i dag med brev. I øvrige dele af samfundet foregår kommunikationen i langt højere grad digitalt.

  Samtlige partier i Folketinget er blevet enige om en lovændring, som har til formål at modernisere lejelovgivningen, så lejer og udlejer lettere kan bruge moderne digitale kommunikationsformer. 

  - Det skal være så nemt og bekvemt som overhovedet muligt for lejere og udlejere at kommunikere med hinanden. Derfor har vi nu indgået en aftale, som gør det muligt for parterne selv at bestemme kommunikationsformen. Det giver større frihed for alle parter og sikrer samtidig, at personer, der ikke har adgang til computere og email, fortsat kan kommunikere via almindelig brevpost, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

  Aftalen indebærer, at parterne er enige om at stemme for en ændring af lejelovgivningen, der bl.a. indeholder:

  • At lejer og udlejer kan opsige en aftale om digital kommunikation og med et varsel på en måned fra d. 1. kræve, at meddelelser, hvor der er krav om skriftlighed, sendes med almindeligt brev.
  • At lejere, der er undtaget fra Digital Post fra det offentlige, fritages for digital kommunikation i lejeforholdet.
  • At kravet om skriftlighed pr. brev fastholdes ved betalingspåkrav og opsigelse, men parterne kan dog indgå aftale om, at lejerne også kan modtage de pågældende meddelelser i e-Boks.
  • At reglerne om ind- og fraflytningssyn præciseres, så der skabes klarhed over, hvordan kommunikationen i forbindelse med synene kan gennemføres digitalt.
  • At reglerne om tilbudspligt præciseres, så der skabes klarhed, hvordan udlejeren kan opfylde tilbudspligten digitalt.
  • At lovgivningen skal udformes således, at man kan overgå til fx e-Boks eller anden digital løsning på sigt uden, at lovgivningen skal ændres.

  Transport-, bygnings- og boligministeren vil fremsætte lovforslaget om øget digital kommunikation på lejeområdet i efteråret 2017.