Gå til hovedindhold
Nyhed

Nye regler for hashkørsel og alkolåse træder i kraft

De nye regler med lempeligere sanktioner for kørsel med hash (THC) i blodet og ændringen af den frivillige alkolåsordning kommer til at gælde fra den 15. december 2017. Det sker som led i en ændring af færdselsloven, som et enigt Folketing vedtog tidligere på året.

13. dec. 2017

Indhold

  Samtlige af Folketingets partier vedtog i maj måned en lovændring, som betyder, at kørsel med hash (THC) i blodet sanktioneres lempeligere, og at den frivillige alkolåsordning ændres.

  Reglernes ikrafttræden har afventet, at Rigspolitiet får foretaget de nødvendige ændringer af politiets it-systemer, så de nye regler kan håndteres i praksis. Rigspolitiet er nu færdigt med dette arbejde, og derfor kan loven sættes i kraft. 

  Lovændringen indebærer ikke en hævelse af bagatelgrænsen på 0,001 mg THC pr. kg blod for kørsel med hash (THC) i blodet.  Der vil derfor fortsat gælde den samme grænse for, hvornår det er strafbart at køre hashkørsel. Men sanktionerne opbygges med lovændringen efter en trappestigemodel, hvor straffen for hashkørsel stiger i takt med indholdet af hash (THC) i blodet.

  Sanktionerne fastsættes i loven i videst muligt omfang efter samme retningslinjer som spirituskørsel.

  Loven ændrer også i den frivillige ordning for brug af alkolåse. Efter de gældende regler for den frivillige alkolåsordning kan man veksle det sidste år af en ubetinget frakendelse på minimum 3 år til kørsel med alkolås i 2 år. Lovændringen medfører, at hele den ubetingede frakendelse på minimum 3 år nu kan veksles til kørsel med en alkolås i bilen. Kørsel med alkolås bliver hermed i visse tilfælde af spirituskørsel et alternativ til en ubetinget frakendelse af kørekortet.

  De nye regler skal evalueres efter 2 år.