Ordførere fuldt orienteret om postplan

Nogle postordførere har i pressen rejst kritik af manglende orientering om situationen i PostNord og den plan for virksomheden, som den svenske koncernchef Håkan Ericsson har præsenteret for ejerne i efteråret 2016, som omtalt i hans pressemeddelelse d. 28.2.2017. Men ordførerne er løbende blevet orienteret.

Foto: Postnord/Henrik Petit

01. marts 2017

Ordførerne i postforligskredsen er siden september 2016 løbende blevet orienteret om problemerne i PostNord og den plan, som Håkan Ericsson omtaler i pressemeddelelsen.

Det er sket på ordførermøder i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i september og november 2016 og senest på to møder i februar 2017. 

I september 2016 blev ordførerne således orienteret om store økonomiske udfordringer i Post Danmark. I november 2016 blev de yderligere orienteret om omfanget af problemerne og den overordnede plan (produktionsmodel), som virksomheden arbejdede på. Som opfølgning på mødet i november 2016 har Folketingets Transport- og Bygningsudvalg ligeledes fået oversendt et statusnotat, der beskriver Post Danmarks økonomi, den nye produktionsmodel og en reduktion i antallet af ansatte med dertil hørende betydelige omstillingsomkostninger.

I februar 2017 blev de økonomiske nøgletal for 2016 fremlagt for ordførerne sammen med en mere detaljeret plan for virksomhedens fremtid, konsekvenserne for medarbejdere og omkostningerne ved omstillingen.

Transport- bygnings og boligminister Ole Birk Olesen udtaler: 

- Ordførerne er gennem hele forløbet om PostNord’s alvorlige økonomiske udfordringer blevet grundigt orienteret om problemerne og de mulige løsninger. Dette er sket i takt med, at de er blevet yderligere afklaret i PostNord og i mit ministerium. Det gælder også planen for virksomhedens fremtid, som vi nu er ved at kvalitetssikre og drøfte med PostNord og de svenske medejere.

Se også

pdf

Fakta: Orienteringer af forligskredsen om økonomiske udfordringer i PostNord/Post Danmark

0,12 MB Download