Presseinvitation: Ny ekspertgruppe om fremtidens transport

Ekspertgruppen mødes første gang mandag d. 19. juni, hvor pressen inviteres til doorstep kl. 10.30 i ministeriet.

Genrefoto af vejtrafik
Foto: Ulrik Jantzen

16. juni 2017

Selvkørende biler, førerløse tog, eldrevne cykler, deleøkonomi, urbanisering samt ændrede adfærds- og familieformer. Det er blot nogle af de elementer, der skal tages højde for, når vi skal planlægge fremtidens transport.

Derfor har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen netop nedsat en uafhængig ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man bedst løser fremtidens udfordringer på transportområdet.

Første møde i ekspertgruppen holdes mandag d. 19. juni kl. 10.00, og der vil i den forbindelse være doorstep i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kl. 10.30, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til Ole Birk Olesen og til formanden for ekspertgruppen.

Interesserede medier skal melde deres ankomst til pressemedarbejder Line Leonhard på tlf.: 7226 7034 eller email lll@trm.dk