Gå til hovedindhold

Regeringen afblæser ændring af postloven

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har i dag orienteret postforligskredsen om, at den bebudede ændring af postloven ikke vil blive fremsat på nuværende tidspunkt.

Indhold

    Ændring af postloven, som fremgår af regeringens lovprogram for Folketingsåret 2017/2018, skulle give flere muligheder for at sikre befordringspligten i overensstemmelse med EU’s postdirektiv. 

    Men efter at ejerne af PostNord, den danske og den svenske stat, i sidste uge indgik en fælles aftale, som indebærer, at selskabet kan implementere en ny produktionsmodel i Danmark, ser transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen ikke længere behov for at ændre postloven på nuværende tidspunkt. Aftalen mellem staten og PostNord Danmark om varetagelsen af befordringspligten løber videre og gælder til og med 2019.

    - Med den nye aftale om PostNord bakker de to ejere op om selskabets mulighed for at gennemføre de ændringer af deres produktionsmodel, som er nødvendige for at leve op til det gældende postforlig og inden for rammerne af den nuværende postlov, siger Ole Birk Olesen. 

    -Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke behov for en ændring af postloven. Postforligskredsen skal i god tid, inden statens aftale med Postnord Danmark udløber, drøfte rammerne for postservicen efter 2019, udtaler ministeren.

    Den danske og svenske stat er også enige om at igangsætte et arbejde, der skal analysere, hvordan de to lande fremadrettet håndterer omkostninger forbundet med varetagelsen af befordringspligten i de respektive lande.