Gå til hovedindhold

Regeringen reviderer energikrav til nye bygninger i 2020

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen reviderer de fremtidige energikrav til nye bygninger. Revisionen indebærer, at bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være en frivillig klasse i bygningsreglementet.

Indhold

  Over de sidste par år er der gennemført en evaluering af energikrav til nye bygninger i bygningsklasse 2020, der var en del af Energiaftalen fra 2008. Evalueringen viser, at de udmeldte energikrav ikke bliver hverken privat- eller samfundsøkonomisk rentable. Og så har byggebranchen tilkendegivet, at de udmeldte 2020-krav efter branchens opfattelse var for stramme.

  - Når det viser sig, at de udmeldte energikrav til nye bygninger i 2020 medfører krav, der ikke giver mening hverken økonomisk eller energimæssigt, så synes jeg, at vi skal lytte til branchen. Derfor fastholder vi den udmeldte stramning som en frivillig lavenergiklasse i bygningsreglementet i stedet for at gøre den obligatorisk, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Den nye revision indebærer, at kravene bliver justeret på en mere hensigtsmæssig måde, der er i tråd med byggebranchens anbefalinger. Det betyder blandt andet, at energirammen videreføres på det niveau, som i øjeblikket er minimumskrav i bygningsreglementet.   

  - Vi melder ændringerne ud i god tid for at sikre, at byggebranchen kan planlægge i tråd med de justerede krav.  Det giver branchen ro til at finde de rigtige løsninger og sikrer, at der ikke er nogle projekter, der gennemfører uhensigtsmæssige dispositioner, som hverken økonomisk eller energimæssigt giver mening, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  De konkrete justeringer fremgår af det vedhæftede faktaark. 

  Fakta

  • De nuværende krav til nye bygningers energimæssige ydeevne videreføres på det niveau, der er gældende i bygningsreglementet 2015 (BR15)
  • Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (dvs. tage, ydervægge mv.) videreføres på det niveau, som er gældende i BR15
  • De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter som ventilation, vinduer, døre osv. gøres  obligatoriske på det udmeldte niveau i 2020, da byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt produktionen på de udmeldte krav.
  • De tidligere frivillige 2020-krav opretholdes som en frivillig klasse uden forventning om, at klassen gøres obligatorisk.