Gå til hovedindhold

Transportministermøde i Rødbyhavn

Fredag den 25. august 2017 mødtes transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med delstaten Slesvig-Holstens minister for økonomi, transport, beskæftigelse, teknologi og turisme, Dr. Bernd Buchholz.

Indhold

  Knap to måneder efter sin tiltræden besøgte delstaten Slesvig-Holstens minister for økonomi, transport, beskæftigelse, teknologi og turisme, Dr. Bernd Buchholz, transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Mødet fandt sted i Rødbyhavn. 

  På mødet drøftede de to ministre blandt andet status for den tyske proces for myndighedsgodkendelse af den faste forbindelse over Femern Bælt. Dr. Bernd Buchholz understregede, at projektet har høj prioritet for den nye koalitionsregering i Slesvig-Holsten, og at man vil sikre, at den ansvarlige myndighed har de nødvendige ressourcer. 

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler i den forbindelse:

  - Jeg er glad for den høje prioritet, som den nye slesvig-holstenske regering giver den faste forbindelse over Femern Bælt.

  - Vores møde understregede den store betydning, som realiseringen af dette projekt vil få for både Slesvig-Holsten og Danmark.

  - Jeg ser frem til samarbejdet med Dr. Buchholz, og jeg ser frem til, at sænketunnelen under Femern Bælt bliver myndighedsgodkendt i løbet af sommeren 2018.

  I forbindelse med besøget i Rødbyhavn fik de to ministre lejlighed til at besigtige det område, hvor den kommende tunnelelementfabrik skal etableres, og se, hvor den kommende sænketunnel bliver ført i land på Lolland.