Gå til hovedindhold
Nyhed

Tysk myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen forventes medio 2018

Slesvig-Holstens minister for økonomi, beskæftigelse, transport og teknologi, Reinhard Meyer, besøgte tirsdag den 18. april 2017 transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og forligskredsen bag Femern Bælt-projektet. Reinhard Meyer oplyste på mødet, at der ikke forventes yderligere forsinkelser i den tyske proces for myndighedsgodkendelse af sænketunnelen under Femern Bælt, og at godkendelsen ifølge den seneste tyske tidsplan forventes at foreligge medio 2018.

18. apr. 2017

Indhold

  Tirsdag den 18. april 2017 mødtes Slesvig-Holstens minister for økonomi, beskæftigelse, transport og teknologi, Reinhard Meyer, med transportminister Ole Birk Olesen og de syv forligspartier (V, LA, K, S, DF, RV og SF), der står bag aftalen om den faste forbindelse over Femern Bælt.

  På mødet gav Reinhard Meyer en status for den igangværende tyske proces for myndigheds¬godkendelse af sænketunnelen under Femern Bælt. Reinhard Meyer oplyste på mødet, at der ikke aktuelt forventes yderligere forsinkelser i den tyske myndighedsproces, og at den tyske myndighedsgodkendelse på den baggrund kan forventes at foreligge medio 2018. Ved eventuelt efterfølgende retssager ved Forbundsforvaltningsdomstolen med opsættende virkning forventes anlægsarbejdet med sænketunnelen under Femern Bælt at kunne igangsættes i 2020.

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

  - Jeg er glad for, at Reinhard Meyer midt i den slesvig-holstenske valgkamp til Landdagen i Kiel tog sig tid til at aflægge København et besøg for at give en aktuel status for den tyske proces for myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen.

  - Det er et fælles projekt mellem vores to lande og vi er enige om den store betydning af Femern Bælt-projektet. Derfor er det meget glædeligt, at der ikke tegner sig yderligere forsinkelser i den tyske myndighedsproces, og at myndighedsgodkendelsen af sænketunnelen under Femern Bælt forventes at kunne foreligge medio 2018.

  Henvendelser vedrørende denne pressemeddelelse kan i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet rettes til Mia Josiassen på tlf. nr.+45 72 26 70 75 eller på e-mail mij@trm.dk.