Gå til hovedindhold
Nyhed

Undersøgelse af ny brugerbetalt tunnel mellem Helsingør og Helsingborg

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsætter i samarbejde med svenske myndigheder en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. En fast HH-forbindelse kan øge tilgængeligheden og binde Øresundsregionens erhvervsliv og arbejdsmarkeder tættere sammen. Det vil gavne hovedstadsområdet og dermed styrke Danmarks muligheder for at skabe vækst og velstand.

26. jun. 2017

Indhold

  Det forventes at tage 3 år at gennemføre den strategiske analyse, der blandt andet skal afprøve den økonomiske holdbarhed af en fast HH-forbindelse. 

  Den strategiske analyse omfatter både en ren vejforbindelse og en vej- og baneforbindelse for persontog. Udgangspunktet for analysen er, at en fast HH-forbindelse skal finansieres af brugerne. Det gælder også nødvendige udvidelser af infrastrukturen på land, der skal undersøges nærmere. Ring 5 er ikke en forudsætning for en fast HH-forbindelse og indgår ikke i projektet.

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er positiv over for idéen:

  - Det tegner til, at der er gode muligheder for at bygge og finansiere en fast HH-forbindelse med brugerbetaling, som man kender det fra Storebælt og Øresund. Det skal vi nu have undersøgt nærmere i en strategisk analyse sammen med svenskerne.

  - Der er især gode perspektiver i en ren vejforbindelse, som ser ud til at have en solid business case. Efter svensk ønske undersøger vi også en baneforbindelse for persontog. Så må vi efterfølgende drøfte de forskellige modeller og risikodelingen med svenskerne.

  - Det spændende ved en HH-forbindelse er netop, at projektet kan være med til at skabe vækst og velstand, uden at man tager midler fra andre gode projekter. Det synes jeg, er sund fornuft, og derfor er jeg glad for, at vi nu får belyst projektet nærmere, siger transport-, bygnings- og boligministeren. 

  Den strategiske analyse af en fast HH-forbindelse ligger i forlængelse af en indledende dansk-svensk undersøgelse om rejsende og transporter over Øresund.