Gå til hovedindhold

Analyse af Landsbyggefondens økonomi

Landsbyggefondens økonomi er blevet kortlagt i et langt perspektiv og analysen viser, at der kommer betydelige midler i fonden i de kommende årtier. Regeringen vil på den baggrund foreslå en ny boligaftale, der skal udmønte midler til både renovering, bedre infrastruktur og boligsociale indsatser m.v. i den almene boligsektor.

Indhold

  Den nye analyse adskiller sig fra foregående analyser af Landsbyggefondens økonomi ved at inddrage Nybyggerifondens midler i den økonomiske opgørelse. Desuden ser analysen på finansieringen af den almene boligsektor i et langt perspektiv. 

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler: 

  - Jeg var selv med til at foreslå, at der skulle igangsættes en analyse af Landsbyggefondens økonomi i 2014 med henblik på at få et overblik over fondens økonomi frem i tiden. Det har vi nu fået, og analysen viser, at der er betydelige midler i fonden fremadrettet, som kan anvendes til at forbedre den almene boligsektor. 

  - Regeringen vil på den baggrund komme med et oplæg til en ny boligaftale, der skal udmønte midler til både renovering, bedre infrastruktur og boligsociale indsatser m.v. i den almene boligsektor. 

  Analysen af Landsbyggefondens økonomi blev igangsat med boligaftalen fra 2014, hvor der var enighed om at analysere mulighederne for en holdbar anvendelse af fondens midler, sådan at der fremadrettet kan sikres midler til alment nybyggeri og eksisterende byggeri. 

  Fakta: Nybyggerifonden

  Under Landsbyggefonden findes to fonde: Landsdispositionsfonden og Nybyggerifonden. Nybyggerifondens formål er at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger samt at dække visse typer underskud. Nybyggerifondens midler stammer fra almene afdelinger opført med tilsagn fra 1. januar 1999 og senere, hvilket betyder, at der kommer væsentlige indbetalinger til Nybyggerifonden efter 2030. 

  Fakta: Landsbyggefondens midler

  Der er siden 2002 indgået boligaftaler med et flertal af partierne i Folketinget, som har fordelt Landsbyggefondens midler til forskellige indsatser i den almene boligsektor. 

  I de seneste fire boligaftaler er Landsbyggefondens midler fordelt til: 

  • renovering 
  • boligsociale indsatser
  • infrastrukturændringer 
  • nedrivning 
  • nybyggeri.